onsdag 25 juli 2018

Det naturliga "state of mind" för barn är anarko-kapitalism


Barn är födda anarko-kapitalister. Ordet anarki betyder "utan härskare" och kapitalism som är fri handel kan förklaras genom att jag till exempel har ett äpple och att du har ett päron. Jag vill ha päronet och du vill ha äpplet. Vi byter med varann och båda blir glada och får det vi vill ha utan att någon annan är inblandad och tar en bit av päronet och äpplet. Detta ska inte blandas ihop med svågerkapitalism där en annan part reglerar vilket är vad som lärs ut om kapitalism i skolan.

Barn mår bäst av att få vara fria vilket är anledningen till att unschooling funkar så bra. Vi föds med en del instinkter men är hjälplösa i början och beroende av våra föräldrar. De är ansvariga för att ge oss vad vi behöver då det är de som har skapat oss. Kunskapen för livet suger våra hjärnor upp som mest särskilt de första åren och sedan gradvis till att vi har blivit vuxna och kan ta eget ansvar för våra liv. 

Vi upptäcker rätt snabbt att allt blir mycket enklare om man kan komma överens om saker - för detta är vad kapitalism handlar om. Vi gör som små barn ofta "deals" med varandra. Byter leksaker och godis till exempel mot saker båda parter vill ha. Därmed blir båda nöjda, eller så kommer man inte överens och får helt enkelt hitta en lösning tills att tvisten är löst. Vi förstår vad fri handel är på ett undermedvetet plan men då våra hjärnor inte är fullt utvecklade så kan vi inte greppa det helt i den åldern. Det krävs inte att man måste förstå vad det är till 100% utan sålänge man kan lämnas ifred kan man lösa sina problem och komma överens om saker själva.

En naturlig drivkraft i barn är ju att göra som de vill och gärna försöka "göra själv". Jag har studerat detta i mina barn och myst när jag sett hur de ihålligt försökt med något de verkligen vill göra tills att de lyckats. Som att lära sig gå. Ingen talar om för barn hur de ska lära sig gå utan det måste de göra själva. Vi är helt designade för att lära oss själva. Varje förälder i hela världshistorien måste ha upplevt att deras barn någon gång iallafall har ifrågasatt varför man måste göra saker på vissa sätt eller inte velat göra som föräldern vill. Man kan lösa det på två olika sätt: Genom att på ett argumentera för det och vägleda på ett fredligt sätt eller genom att använda våld och tvång.Under tidig barndom är vi delvis programmeringsbara vilket är varför det pushas så starkt för förskola och obligatorisk skola. Det krävs många års skolgång för att döda det naturliga frihetstänket. Det som lärs ut inom klassrummets fyra väggar förvanskar sanningen och förvirrar så att barnen ska skolas in i lydnad och förstå att det demokratiska systemet är det enda rätta. Det finns inget utrymme till att lära sig om frihet och vad som är naturligt med den hårt styrda läroplanen i den statliga skolan. (Vill poängtera att jag inte kritiserar skolan i sig, det är ju inte samma sak om skolan drivs av familjer utan statlig inblandning och är frivillig att gå till.)

Vi tvingas till att tänka att allt ska vara lika och rättvist för alla - trots allas olikheter såsom föräldrar med olika grader av engagemang (eller frånvaron av den) och hur den ekonomiska och sociala situationen är hemma och framförallt var man kommer ifrån och vad man har för värderingar. Problem med barn som inte gör som de förväntas göra i skolan löses enkelt med lite piller och mera skola. 

Jag älskar att se mina barn frodas när de slipper gå skolan. Tack vare internet har skolan förlorat sin roll som platsen för inhämtning av kunskap så man kan inte hävda att man måste gå till skolan för att få kunskap längre. Poängen med skolan är istället som jag ser det att förvara och forma våra små att passa in i en samhällsmodell som var tänkt att fungera för ett sekel sedan. Jag önskar innerligt att nyblivna föräldrar kunde förstå att deras barn är deras ansvar och inte statens så att det kunde bli press för en förändring där våra barns uppväxter skulle anpassas på ett sätt som passar dem. Jag är övertygad att barn som är trygga i sig själva och med sina familjer som får växa upp utan våld och tvång är botemedlet mot våld och elände i vår värld. 

Det är en illusion att man inte kan bli en framgångsrik människa utan skolgång. Det är faktiskt (enligt min erfarenhet) tvärtom. Genom att behålla detta naturliga "state of mind" som barn och vara fri lär man sig att ta ansvar. Det är vår kluriga uppgift som föräldrar att vara medvetna om exakt vilken nivå frihet och ansvar varje barn behöver. Genom att föra över det ansvaret på staten genom skola eller förskola på heltid och genom att inte umgås med sina barn tappar man kopplingen som förälder. Jag har själv inte haft den kopplingen med mina egna föräldrar så jag berättar från ett perspektiv där jag lärt mig den hårda vägen genom att upptäcka att majoriteten av vad jag lärt mig i skolan inte hjälpte mig i verkligheten.

Det viktigaste av allt är nog att förstå vad skolans mål är: Att lära oss att den socialistiska statens "värdegrund" och demokrati - alltså att vi får lära oss lögnerna om att vi "är fria" att välja vad vi vill  och att majoriteten beslutar vad de kan tvinga oss till. Och att staten som är "vi tillsammans" är god. Staten är ju ingenting utan människorna som upprätthåller den.

Vi lär oss inte i skolan om vad konsekvenserna blir om man inte håller med. Om man inte betalar skatt eller skickar sina barn till skolan exempel. För det är klart att man måste göra det. Något annat är otänkbart! Vem hade tagit hand om oss då? 

Detta är själva fundamentet hos de som tvingar oss genom att stödja staten. Att vi är hjälplösa och inte skulle klara oss själva om staten inte tog hand om oss. Utan tanke på att vi människor ofta är naturligt hjälpsamma och samarbetar. Speciellt fredligt uppfostrade människor som har fått en sund moralisk kompass eller som upptäckt att våld och tvång är fel.

Socialism är inte samarbete. Det är tvång att samarbeta genom att hota med att ta egendom från de som har plockat frukterna av sitt eget arbete eller låsa in oss eller rent av döda oss om vi inte gör som vi blir tillsagda. Staten ställer grupper mot grupper genom demokrati men alla är olika så det är alltid någon som drabbas när någon annan får som de vill. Som med skolplikten. Sålänge ingen skadar någon annan eller sina barn: låt dem vara ifred! Genom anarki (alltså genom att inte ha någon härskare och kunna ta ansvar för våra egna handlingar) har vi möjlighet att leva i fred på det sanna sättet - som det flockdjur vi är. Kapitalismen är frivilligt samarbeta utan att använda våld - alltså tvärtemot vad som lärs ut i skolan och statlig media. Sålänge det finns människor som inte förstår det använder våld genom ombud och våld mot sina barn kommer vi fortsätta ha en värld med konflikter och elände.

Disclaimer. Detta är mina egna tankar baserade på mina iakttagelser och erfarenheter  - ingen behöver hålla med men argumentera för eller emot om du vill.

Mer liknande läsning: Paul Rosenberg om att barnen är naturliga libertarianer.

söndag 22 juli 2018

10 Boktips om fredligt föräldraskap


Här är en lista på böcker som vi har hemma eller har läst som vi tycker är bra för att vidga vyerna som en fredlig förälder. Det här är böcker där man kan få olika tips för unschooling och hemskolning och hur man kan förbättra sitt föräldraskap på olika sätt och lite om vetenskapen hur barn fungerar och tänker. Jag har ett affiliate-konto på Amazon. Länkarna till böckerna (alla är engelska titlar) går dit. Priserna på länkarna är detsamma som på Amazon men jag får en liten % om man handlar via dem utan någon extra kostnad för den som köper.

1. Hold on to Your Kids: Why Parents Need to Matter More Than Peers av Gordon Neufeld

Att barn låter sina jämnåriga ta föräldrarnas plats, "jämnårigorientering", syftar på barns och ungdomars benägenhet att vända sig till jämnåriga för att få vägledning om rätt och fel, värderingar, identitet och beteende. Men jämnårigorientering undergräver sammanhållningen i familjen och saboterar en sund utveckling. Den förgiftar atmosfären i skolan och gynnar framväxten av en aggressivt fientlig och sexualiserad ungdomskultur. Väl värd att läsa för att få en annat perspektiv!


2. How Children Learn av John Holt

John Holt är nog mest känd som en av de som grundade hemskolningsrörelsen och myntade ordet "unschooling". Den här anmärkningsvärda boken är en enkel men djupgående samling av hans observationer om hur barn lär sig. Det är en välbehövlig påminnelse för de flesta "vuxna" att öppna ögonen för att se världen som barn gör. Holt anser att barn lär sig bäst när de lär sig i sin egen takt och strävar efter egna intressen. Lärandet ska aldrig vara påtvingat utan spontant och dynamiskt. Barn behöver inte "undervisas". De behöver bara ges möjlighet att lära. Det här är ett absolut måste för bokhyllan för den som vill unschoola!Boken förklarar varför kärleksfulla relationer är så viktiga för hjärnans utveckling under den tidiga barndomen och på vilket sätt samspelet mellan barn och föräldrar kan få bestående verkningar på barnets framtida känslomässiga och fysiska hälsa.

Boken visar de omfattande följder tidig stress kan få på små barns framväxande nervsystem. När något går fel i relationerna under de första levnadsåren måste det beroende barnet anpassa sig. Och numera vet vi att även barnets hjärna anpassar sig. Det är särskilt hjärnans känslo- och immunsystem som kan påverkas av tidig stress och blir mindre välfungerande, vilket gör barnet mer utsatt för en rad senare svårigheter som depression, antisocialt beteende, missbruk och anorexi, likaväl som fysiska sjukdomar. Extra bra att läsa innan man har fått barn och en pepp för de som ammar hela nätterna!
4. Free to Learn av Peter Gray

I "Free to learn" söker sig Peter Grays forskning tillbaka till den unsprungliga fria leken som är grunden för vår sociala existens genom att titta på jägar och samlar-samhällen.  Fri lek är den grundläggande mänskliga instinkten som driver lärande och utveckling. Ett absolut måste för den som är intresserad av vad som är naturligt för människan och unschooling! Här finns en intervju på Youtube med Peter Gray som också är intressant.


5. Your Competent Child: Toward A New Paradigm In Parenting And Education av Jesper Juul

Ditt kompententa barn är en bok som många som hittat till nära föräldraskap har läst som är värd att nämnas. Den är lättläst och lätt att ta till sig.6. Punished by Rewards av Alfie Kohn

I denna banbrytande bok visar Alfie Kohn att manipulera människor med incitament verkar på kort sikt och att det är en strategi som i slutändan är dömd att misslyckas och till och med är skadlig. Genom att dra slutsatser från hundratals sludier visar Kohn att människor inte är lika drivna när de pushas av belöningar i form av pengar, betyg och andra incitament.7. How to Talk so Kids Will Listen and Listen so Kids Will Talk av Adele Faber och Elaine Mazlish

Det här är en bok som hjälper till med tips för en mindre stressig och mer givande relation till sina barn genom att ge innovativa tips på att hantera sitt barns negativa känslor som frustration, ilska och besvikelse och att lösa konflikter på ett fredligt sätt. Det här är en intressant bok för att få en påminnelse om hur människan har sovit i alla tider och vad som är naturligt och lite pepp för oss som ammar på nätterna. Man får tips på hur man kan göra praktiskt och kan lära sig om fördelarna med samsovning.
Detta är en skön bok att ha om man ammar, eller planerar att amma. Den är full av tips och roliga teckningar. Har haft mycket glädje av den!
När föräldrar utvecklar en empatisk förståelse som gör det möjligt för dem att se saker från barnets perspektiv kan en verklig positiv förändring ske. Genom att sammanföra den senaste forskningen inom hjärnans utveckling med fokus på känslomässig medvetenhet (för både föräldrar och barn) eliminerar detta tillvägagångssätt hot, maktkamp och manipulation, för att sätta gränser med empati och kommunikation. I boken får man praktiska steg-för-steg-guider och verktyg för att omvandla sitt föräldraskap på ett positivt, beprövat sätt utan att använda våld. Laura Markham driver bloggen Aha-parenting som också är värd att följa.


Det här är bara ett lite urval av de vi har. Det finns många bra böcker om fredligt föräldraskap. Hoppas du gillar listan och om du har några tips kan du gärna dela med dig i kommentarerna!

onsdag 18 juli 2018

Rant om svensk sjukvårds-roulette och ett snabbt avslut på resan


Efter vistelsen i Estland tog vi oss över Östersjön med Tallink-bilfärja. Vi hade en hytt med välkomnande informationslappar á la svensk kundservice som berättade att vi var tvungna att överge den dyra hyttan en timme innan vi kom fram på grund av städning. Men vi hade iallafall ett fönster och en vacker utsikt över skärgårdsöarna.

Så här såg det ut i hytten på Tallink-färjan!

På andra sidan skyndade vi oss från ostkusten för att träffa vännerna på andra sidan. Resan bestod av många stopp, till exempel vid en slumpmässig trevlig badsjö där vi grillade och ett polkagris-stopp i Gränna.

Vi testade "wild camping" vid några andra slumpmässigt utvalda sjöar. Med vännerna och med familjen i ensamhet. Det här är vad jag älskar och saknar med Sverige. Jag och suset mellan träden ackompanjerat till fågelkvitter och de långa kvällarna med solen som vägrar gå ner. Då känner jag att jag är i mitt esse på riktigt. Det här är jag. Och jag kommer i all evighet vara förbannad på att de konfirmistiska stats-slavarna förstör det. För oss som är fria i tanken. Och de som inte är det som inte vet om det.

I Lettland, kanske efter incidenten med den äckliga saken som Edward slickade på i Kaunas, upptäckte jag att det växte något konstigt köttigt rosa på hans ögon mellan insidan av ögonvrån och iris. Då det var helg i Baltikum och han inte verkade ha ont just då väntade vi med att gå till läkare tills på måndagen då vi kommit fram till Rävlanda.

Vi fick svaret att det var Ptegyrium, en ögonsjukdom som 40-åringar runt ekvatorn kan få som kanske kan bero på för mycket solljus. Det är bindväv som växer på ögat som är ett permanent tillstånd som man kan operera om det skulle täcka synfältet. Jag tyckte diagnosen var ganska skrämmande då Edward bara var 10 månader och var orolig då jag som Edwards mamma inte vill att han ska få besvär med synen eller känna att det är obekvämt så jag frågade om vi kunde få träffa en specialist och få det åtgärdat och fick svaret att det kunde vänta tills vi kom tillbaka till Prag efter en vecka och att de inte tyckte att han verkade vara besvärad av det.

Så jag bet ihop och försökte att inte tänka på det men det var väldigt svårt då det var så uppenbart med utväxten varje gång jag ammade honom. Två dagar till gick och det hade blivit mer rött och börjat växa på det andra ögat också. Jag sov dåligt då jag hela tiden hade utväxterna på Edwards ögon på min näthinna också, eftersom jag inte kunde titta på honom utan att se dem. Vi gick tillbaka till vårdcentralen. Åtminstone måste jag faktiskt berömma denna vårdcentral i Rävlanda för att det faktiskt går att få tider samma dag och att de har nya fräscha lokaler med en trevlig terass att vänta på. Receptionisten hade gått på fika-rast (som man gör i Sverige) men jag lyckades fånga upp läkaren som vi mötte i korridoren som kunde kasta ett snabbt öga på Edward. Vi fick höra igen, att Ptegyriumet såg okej ut och att det kunde vänta tills att vi skulle åka tillbaka till Prag, för de kunde ändå inte hjälpa oss eftersom man bara opererar om det täcker synfältet.

Senare såg jag att Edward faktiskt verkade vara besvärad av ögonen. Jag hade trott att det var tänder på gång men det var väldigt rött på ögonen och nu verkade han gnugga mer på dem än när han bara var trött. Min vän såg att jag höll på att bryta ihop och ringde en ögonspecialist-mottagning som svarade "det kan jag inte svara på" på varje fråga jag ställde som t.ex. om vi borde åka in eller om vi skulle tillbaka till Prag när det hördes att hon faktiskt visste svaret. Vi ringde några samtal till vilket var bortkastad tid.

Efter ytterligare två dagar var det vänstra ögat illrött och det högra såg likadant ut som det vänstra när vi först sökte vård. Edward var otröstlig på natten. Vi föräldrar konsulterade på IKEA medan pojkarna lekte i lekhörnan och beslutade oss för att vi inte kunde ta några risker. Vi var helt enkelt tvungna att ta oss tillbaka till Prag med en gång. Vi bokade en färja samma dag eftersom Edward var så lättretlig då han hade ont och inte ville sitta fastspänd, så det skulle bli en så kort bilresa som möjligt för att vara enkelt för honom. 5000 kr extra kostade kalaset för att vi skulle kunna skynda oss tillbaka samt att vi inte hann träffa vänner som vi skulle träffa.

Följande dag, en söndag, körde vi genom Tyskland i ett sträck. På måndag morgon fick jag tid direkt på vår privata klinik där läkaren konstaterade att det INTE var Ptegyrium utan en ögoninflammation som orsakats av bakterier. På tjeckiska hette det "Otok Spojivky" vilket jag tror översätts till conjunctivis edema. Hon visade bilder på datorn på detta och på Ptegyrium där det tydligt gick att se att Ptegyrium växte mycket mer på ögat medan detta var liksom i ögat. Jag ville få träffa en ögonspecialist för att få det bekräftat då det var en liten överraskning att två olika läkare i Sverige ställt fel diagnos. Vi åt frukost och blev uppringda av vår klinik som berättat att vi kunde gå till ögonspecialisten på det statliga sjukhuset. Det ser ut som en liten ministad med kommunistiska ovårdade byggnader men skenet bedrar med de moderna maskinerna och kunskapen inuti.

Vi fick vänta en kvart på att träffa opthamologen som tittade i slags mikroskop på Edwards ögon. Han konstaterade att det var just en inflammation som inte skulle ge några permanenta skador och vi fick ögondroppar med antibiotika utskrivna. 45 minuter hade det tagit att åka fram och tillbaka inklusive undersökning och väntetid. Besöket täcktes av den statliga sjukvårdsförsäkringen som är "gratis" för barn och de subventionerade ögondropparna kostade 15 svenska kronor. Sjukvården ingår inte i skatten utan man betalar som vuxen separat försäkring. Jag betalar 1500 czk i månaden för detta. Efter en dag var det röda och de läskiga utväxterna borta och Edward var sitt vanliga glada jag igen. Så på grund av att vi inte fick hjälp i Sverige och dessutom fick fel diagnos fick vi åka tillbaka till Prag och avbryta resan. Jag är så glad att jag lyssnade på mina moderliga instinkter och inte på svenska staten.

Sverige är världens paradis när det är varmt på sommaren. Det finns verkligen inget som kan slå det. Men paradiset har en baksida också. De kanske ovetandes onda människorna som långsamt sliter sönder det i stycken.

Lite bilder från vår resa, som var fantastiskt fin förutom ögon-incidenten!


Regnbågs-polkagrisar i Gränna som jag provsmakade. De var goda. Faktiskt de godaste av de vi smakade på. Synd dock att regnbågsgodis inte bara kan få vara just regnbågsgodis utan att hijackas av något budskap.

Den lyxiga nya vårdcentralen i Rävlanda. Fina lokaler och trevligt bemötande fick vi men inte just vad vi kom dit för att få.

Den långgrunda stranden i Sätila som jag tycker är världens paradis när det är sommarväder. 

Vattnet är så klart och sanden är så len mot fötterna!

Vi tältade i naturen någonstans i Svenljunga kommun. Det fanns en grillplats där. Pojkarna gjorde experiment som vi inte riktigt höll med om och höll på med olika busstreck.

Finaste frukost-utsikten!

På en ensam-promenad i typisk svensk somrighet.

Så kom åskan och ösregnet. Vi fick springa med den nylagande lunchen till ett litet vindskydd. Nästan alla våra saker blev blöta! Men det var mysigt att få tak över huvudet.

Det klarnade upp igen och var alldeles tyst och vindstilla.

Sista natten tältade vi vid den "hemliga" stranden nära Sätila där det nästan inte fanns något folk. Den är ungefär likadan fast vildare och utan brygga.

Utsikt över Lygnern.

Innan färjan hälsade vi på en vän, Frida, som vi inte träffat på flera år. Hon hade roliga peruker och hattar.

Stena Germanica lämnade kajen till tonerna av Tina Turners "whats love got to do with it".

Vi ses igen snart, Sverige!

tisdag 10 juli 2018

Wild camping och en hemskolnings-familj i Tallinn


Efter besöket vid de ljuvliga stränderna i Lettland gick färden vidare norrut mot Estland. Vi blev tipsade om Keila vattenfall som låg i nordvästra Estland. Det kändes rent och lugnt. Inget skräp fast det fanns en hel del turister.

Precis vid vattenfallet

Keila vattenfall

Det finns gratis möjligheter till camping i naturen på de statliga "RMK-campingarna" så vi tänkte att vi skulle testa "wild camping" vid en strand. På den första RMK-stranden vi tog oss till blev vi attackerade av ett moln myggor så vi tog oss vidare till strand nummer 2 som låg bredvid. Där stank det från sjögräs-högarna så vi tog oss ännu längre bort västerut och testade strand nummer 3 där vi också åt middag. Det fanns ett stökigt gäng som åkte motocross bland tälten så det kändes inte heller bra så vi åkte nästan så långt västerut det gick. Där hittade vi en strand där det bara var några tält uppsatta där det var lugnt. Det fanns lite bonusar som en eldstad, picknick-bord och ved.

Edward på RMK-strand nummer 2.

Lyx med havsutsikt åt två håll där vi bestämde oss för att stanna för natten (Se länk för exakt position).

Pojkarna grillade majskolvar och åt en burk baked beans till tidig frukost.

Det var ljust större delen av natten.

På en liten promenad upptäckte vi att det fanns intressanta stenformationer. Det såg ut att vara sandsten med mica i som glittrade under denna stora "sten-skorpa" som var tunn och spruckit i mindre bitar, den övre delen såg ut att bestå av järn som rostat och därmed skapat den. Det fanns också stenar som såg ut som gammal lava.

Under hela natten kunde man höra vågorna och vinden som ven. Den här platsen fick mig att tänka på sommar-boken av Tove Jansson. Den var så naturlig och drömlik. På morgonen åkte vi för att handla då vattnet och frukost-sakerna hade tagit slut. Paul stekte bacon på triangia-köket vid lekplatsen och pojkarna åt flingor med mjölk i muggar.

"Tourist breakfast" fanns att köpa i mataffären och såg inte så värst aptitlig ut.

Frukost för oss vuxna och extra frukost till pojkarna på väg till Tallinn. Paul steker bacon på triangia-köket på bänken!

Vi träffade en svensk familj, Chanel med hennes 3 barn, som har flyttat till Tallinn för att ha möjlighet till hemskolning. De visade oss runt i Tallinn och vi kunde prata hemskolning och galenskap i Sverige på svenska för ovanlighetens skull.

På promenad med den svenska familjen i Tallinn. 4 vuxna och 6 busiga barn!

Chanel berättade om hur det var att hemskola här. Det låter som att Tallinn är ett bra alternativ för exil-familjer. Dels är det tryggt och välordnat och dels är det enkelt att hemskola. Myndigheterna verkar inte lägga sig i alls vilket är en klar fördel. En annan fördel är ju att man kan ha e-residency och betala låg skatt (jämförelsevis med Sverige). Det finns en skola som heter Gaia-skolan som också fungerar som paraply-skola för hemskolare. Det finns inte jättemånga som hemskolar men om man skulle göra det och ska registrera sitt barn eller vill testa skola kan det vara ett alternativ eftersom de inte rutar in vardagen så mycket och föräldrarna kan vara (mer) delaktiga.

Vi gick på en promenad och fick se den här fina utsikten.

Jag tyckte naturen var fin i Estland och att Tallinn verkade vara en mysig stad i lagom storlek. Det påminde rätt mycket om Sverige fast det var mycket renare och mer sparsamt befolkat. Totalt finns det 1.3 miljoner invånare i Estland varav en fjärdedel är ryssar och 69% är ester. Det finns ungefär 7000 svenskar. Men Estland var dyrt. Ungefär lika dyrt som i Sverige för maten. Hela Baltikum var rätt dyrt faktiskt. Det kändes som det var stor skillnad på Estland och de andra baltstaterna. De förra såg betydligt fattigare ut medan Estland verkade mer utvecklat och välorganiserat.

De ortodoxa kyrkorna såg ut som de i östra Polen och Baltikum.Vi hade picknick vid en lekplats. Det var dags att fara vidare. Fortsättning följer!