En utbildning utan skola – Vi delar med oss av våra tips och tankar

Det finns nog lika många sätt att hemskola som det finns familjer som hemskolar. Varje familj är unik och gör det på sitt sätt. Alla har olika anledningar. Många gör det för att de helt enkelt inte tycker att skolan gör sitt jobb och för att de inte vill att någon annan talar om för deras barn vad de ska lära sig och när och hur. Vissa är religiösa och bor kanske i ett land där deras religion inte är mainstream så de hemskolar för att barnen ska få med deras kultur. Några gör det för friheten. Någon annan ska helt enkelt inte tala om för deras barn vad de ska lära sig. Det angår inte dem. Någon annan har barn som inte passar i mallen och vill hjälpa sitt barn på ett sätt som skolan inte kan. Och någons barn kanske blir mobbat och vantrivs.

Varför ska barnet anpassa sig till systemet? Varför är det inte tvärtom kan man fråga sig. Det är märkligt för de statliga skolorna finansieras av skatt – det vill säga man har tvingats betala för dem redan. Då borde barnet ses som en kund och inte en fånge. Det ska aldrig vara obligatoriskt att gå i skolan. Om man inte har ett val kan man inte vara annat än en fånge? Först när barnet ses som en kund som ska få bästa möjliga service kan vi jobba vidare med skolan. Det är ju helt bakvänt som det ser ut nu. Den svenska skolan är ett skämt. Det enda sättet att utbilda sitt barn utan våld och tvång är genom hemundervisning eller privata skolor.

Det är ingen omöjlig uppgift med att hemundervisa tväremot vad många tror men det finns knappt någon information på svenska om hur man gör (men tonvis på engelska förstås!). För den som är nyfiken men inte vet hur man kan hemskola ska jag berätta lite om våra tankar och bästa tips på verktyg som underlättar när man tar sitt barns utbildning i egna händer:

Välj ett sätt som passar familjen

Det är det allra viktigaste. Utbildningen ska vara anpassad för barnet och vad familjen har för behov samt efter vad familjen har för filosofi.

I vårt fall var friheten det allra viktigaste. Det är helt enkelt omoraliskt att tvinga till skolplikt! Eftersom friheten och icke-aggressions-principen (NAP) är det viktigaste för oss har vi anpassat utbildningen så att den är så fri som möjligt, det är såkallad unschooling men vi har vissa ramar. Att inte ge någon form av verktyg för att klara vuxenlivet alls är dock ett brott mot NAP, så vi har tagit med saker i vår vardag som vi tycker är nödvändiga för att klara vuxenlivet.

De allra flesta vi har träffat som hemskolar har olika varianter av den här idén i sin hemskolningsfilosofi. Även de som praktiserar en religion.

En av de viktigaste sakerna att ta med är att inte stressa och pressa. Generellt sett är hemskolning är lugn inlärningsform som sker i olika takt för olika familjer och barn. Det gör inget om barnet inte kan läsa vid 7-års ålder. Man lär sig förr eller senare. Det viktigaste är att följa intresset och inte döda kreativiteten så som skolan kan göra och att ha en lugn och harmonisk miljö. Alla ska trivas.

Hitta ett sammanhang

För oss som är svenskar eller från ett land som inte accepterar hemskolning är det viktigt att hitta en bas först. Jag har skrivit om lämpliga länder här. Tänk på att det inte bara handlar om det legala utan att hitta ett sammanhang också där det finns andra som delar din världsuppfattning. Du vill inte känna dig ensam i ditt val (tror jag) när du väl sätter igång. Jag tror det finns några få familjer som hemskolar i Sverige trots hoten. Jag kan inte föreställa mig hur det kan kännas att vara helt ensam om att välja den här vägen. Man behöver sin tribe! Generellt sett verkar det som den engelsk-språkiga världen är mer öppen för alternativ utbildning. USA, t.ex. North Hampshire, Florida, Californien, Texas och Colorado för att nämna några stater och British Columbia i Canada verkar ha de överlägset bästa sammanhangen för unschoolare. Det finns redan etablerade hemskolnings-kooperativ och det är inga konstigheter alls att gå den här vägen. Om man har möjlighet att flytta dit är det ett toppen-alternativ. Ett lätt ställe att sätta sin bas på som svensk är Storbritannien (ja de är fortfarande med i EU!) Det finns inte kooperativ på samma sätt men det finns en hel del som unschoolar eftersom det är helt fritt att göra det. De bästa områdena är runt universitets-städerna och sydvästra England. Det finns utförlig information om var man kan hemskola i världen på HDSLA‘s hemsida.

Ett ypperligt alternativ är att bli en worldschooler och leva på resande fot. Man får sitt sammanhang genom att träffa familjer med liknande livsstil och människor i de områden man reser till. Det blir otroligt många möten. Även om relationerna inte kan utvecklas på samma sätt som en fast plats så blir det intensivt. Alla har samma behov – att känna sammanhang.

Hemskolningslivet är tvärtemot ekorrshjulslivet med gott om tid för lek!

Om man skulle jämföra hemskolning med skola skulle man kunna säga att skolan tar upp nästan hela den vakna tiden. Det är skolan som styr vardagen och allt centreras runt den. Det är ständig jäkt och tider som man tvingas passa. Inom hemskolningen är livet och verkligheten det som är din vardag. En skola där man går 6-8 timmar och får minimalt med personlig uppmärksamhet från läraren motsvarar runt 2 timmar om man hemskolar (enligt de vi känner som följer ett curriculum). Det är för att barnet får den uppmärksamhet och hjälp som han eller hon behöver och kan koncentrera sig i lugn och ro som man inte behöver lika mycket tid för att lära sig samma saker. Vi unschoolar så jag mäter inte någon tid, men jag skulle tro att det är 2-3 timmar om dagen på ett ungefär som vi ägnar oss åt att skriva, rita, läsa och räkna.

Mycket tid för lek!

Resten av tiden är fri till lek och att göra saker som vi behöver/vill. Ofta är hemskolade barn med på vardagliga ärenden och får lära sig tidigt hur det funkar med att betala räkningar och göra saker som man gör i vuxenlivet. Så hemskolare och unschoolare har ofta tid för lekträffar. Det är dock en utmaning att hitta tiden eftersom alla har sina program som är individuellt anpassade åt sina barn. De träffar vi har är ofta informella och mer för skojs. Alla fixar lärobiten på sin egen hand.

Att ha mål och hjälpa barnen hitta nya intressen

Hemundervisning är verkligen inte för den som är lat. Det gäller att vara framåt och påhittig. Att gå ut och upptäcka i miljön runtomkring och ta reda på allt barnet frågar om. Barnen är naturligt nyfikna så om man redan är i hemskolnings-tankar är det nog troligt att man har ett frågvist barn som utmanar en med att ta reda på saker hela tiden som man inte vet. I hemskolningen ingår det att den vuxne lär sig också! Det finns massor av sätt att utforska världen och lära sig. Om ni inte redan har mål, bestäm teman och sätt något mål. Det gör inget om man inte når det och om ni skulle ägna er åt något annat. Det är bara för att ha en “kompass”.

Det är ganska populärt bland hemskolare att lära sig med hjälp av ett “Curriculum“, dvs skolplan. Det finns många olika skolplaner. Det är ofta lite mer populärt med waldorf eller montessori. Tom woods (som har en känd frihets-podcast) har Ron Paul-curriculum och kurser som man kan beställa. Det kan vara ett bekvämt alternativ om man inte vet hur man ska göra eller vill ha rutin på tillvaron. Man kan se det som en privat undervisning med en lärare på en familj. Jämför det med en lärare i skolan som ska tillgodose 30 elevers behov! Och här handlar det INTE om att läraren har utbildning och föräldern inte har det. Föräldern lär sig med barnet. För högre utbildning går det alltid att ta hjälp från andra – genom att tex anställa en privatlärare eller gå kurser.

Inom unschooling använder man inte någon skolplan utan fokuserar på barnets naturliga nyfikenhet att lära sig. Det viktiga är att lära sig hur man lär sig och att följa intressen. Föräldern är en slags mentor som matar barnet med det barnet är intresserat av.

Vi har unschooling som filosofi och är mer eller mindre unschoolade själva. Jag ska berätta vad vi använder för verktyg för att lära oss:

1. Privata lärare

Det är inte så dyrt som det låter. Om man bor i ett land med låga kostnader (vilket vi gör nu) är det ganska vanligt att man har privata lärare. Det är inga konstigheter som är reserverad för de rika. Många som hemskolar har egna lärare. Vi har just nu tjeckiska 2 gånger i veckan och matematik en gång i veckan. Tjeckiska-lärarinnan kommer hem till oss och matematiken sker genom en indisk utbildnings-kedja som heter “Brainobrain” som även finns i Sverige. Vi har hyrt in en konstnär som undervisar tillsammans med mig en gång i veckan. Inför nästa period har vi planerat för piano och gitarr-lektioner.

En lärare kommer hem till oss och lär ut tjeckiska

Brainobrain – en mattelärare på varje barn.


2. Aktiviteter och hemskolare som går ihop för att ordna kurser

Det finns gott om aktiviteter för barn som går i skolan när skoldagen är slut. Det verkar finnas hur mycket som helst faktiskt. Hur orkar de?? I shopping-centrumen i Malaysia kan föräldrarna lämna in barnen i drop-in-matematik-skolor som finns där medan de går ärenden. En stor skillnad som vi har sett mellan skolbarn och hemundervisade barn är att skolbarn ofta är trötta på aktiviteterna efter skolan. De har suttit still nästan hela dagen och vill leka, inte sitta still på ytterligare aktiviteter så det gäller att hitta rätt aktiviteter med rätt dynamik.

Ett smart sätt att få igång en aktivitet med rätt dynamik är att samla ihop familjer som vill gå på samma sak och fråga de som har kurserna om de kan ordna ett eget program för dem. Vi har gjort det i Prag med t.ex. yogan. Det är svårt att hitta tider som passar alla så man får helt enkelt bara välja en tid som verkar passa de flesta och köra på det.

3. Kurser, program och appar på nätet

De flesta riktiga programmen som finns är på engelska (eftersom hemskolning är olagligt i Sverige). Det finns ett rikligt utbud. Våra favoriter är dessa:

Khan academy – ett gratis matematik-program för alla. Det finns andra ämnen att lära sig också. Khan academy passar alla från småbarn till vuxen. Det är toppen om man vill bättra på sin egen nivå. Kursen börjar från grunden och det finns många videos som förklarar så att man inte missar viktiga bitar och “fastnar”. Med Khan academy behöver man egentligen ingen lärare! Om jag får tid någon gång ska jag sätta mig med Khan academy själv. Börja använda Khan academy så kan ni fundera sen på varför det inte används i skolan 😉

Math seeds

Reading eggs och math seeds är program för att lära sig läsa och räkna på internet. Man kan få en tvåveckors gratis trial. Vi har köpt båda programmen. Det är på nätet så man behöver inte installera något utan loggar bara in. Reading eggs passar nog inte för att lära sig läsa på svenska men man kan kombinera det med något annat och lära sig engelska. Jag tror engelskan blir nödvändig om man ska hemskola eftersom nästan allt material som finns ute på nätet är på engelska. Det går jättebra att lära ett litet barn ett annat språk. En extra bonus är att tvåspråkiga barn blir smartare så det finns nästan inget argument för att inte lära sig ett till språk tidigt. Flera språk blir gymnastik för hjärnan.

Math seeds går bra att lära sig att räkna på utan att barnet kan engelska (med lite hjälp från en vuxen). Genom math seeds kommer barnet också lära sig siffror och annat på engelska eftersom det är mycket repetition på detta. När barnet har lärt sig en viktig del får han eller hon spela ett spel som belöning. Man får poäng och kan köpa saker till sin koja som man möblerar som man vill. Båda våra barn frågar om de får spela math seeds nästan dagligen. De tycker det är jättekul!

Starfall är ganska populärt bland hemskolare. Vi har inte testat det än eftersom vi har reading eggs som är likvärdigt. Det finns både ett program som kostar $35 om året och appar som man kan ladda ner. Det finns en hel del gratis material som man kan ladda ner för att skriva ut. Man lär sig läsa (på engelska) och räkna.

Gratis programmerings-program. Det finns flera program som är gratis där man lär sig grunderna i programmering. Det bästa är att det inte gör något om man som vuxen inte kan programmering men datavana är nog ett måste. Barnens favoriter ser ungefär likadana ut där man lär sig programmering genom att flytta “block” och se vad som händer. Det här är alltså grunderna för att förstå koden. En favorit heter “Scratch” och är utvecklad av det amerikanska topp-universitet MIT. Här får man bland annat lära sig att göra egna spel och animeringar. Här finns en blogg med hjälpsamma tips på svenska. På Tynker och Hour of code kan barnen lära sig om programmering i bland annat Minecraft. (När vi anordnar programmering för hemskolarna i Prag brukar det nästan alltid sluta med att alla barnen spelar Minecraft i slutet, vilket är ok också!) Codecademy är lite mer vuxet, där man jobbar med koden från början och kan lära sig att t.ex. bygga en Airbnb-sida. Vår 6-åring gillar det men behöver stöd från en vuxen. Det här programmet är toppen om du som vuxen själv vill lära dig programmering. Varför tipsar jag om så många programmeringsprogram? I framtiden kommer det vara nödvändigt att koda, det kommer att vara en baskunskap då allt blir mer och mer automatiserat. Skolan ligger efter med utvecklingen så därför lägger de inte lika stor vikt på det. Ett barn som lär sig mycket om programmering kommer ha ett stort försprång. Dessutom är det kul!

Nyttigt på svenska

– Utbildningsradion “meka med ABC“. Detta har vi inte testat än man jag har kikat lite på programmet. Man lär sig om alfabetet och att ljuda. Det här hittade jag nyss så det ska jag sätta på till barnen ikväll 🙂

ABC-raketens lära sig läsa app. Den här appen har jag blivit rekommenderad så detta ska testas snarast!

Några värdefulla sidor är How stuff works, som förklarar vetenskapliga ting på engelska. Man kan lära sig nästan vad som helst, tex det periodiska systemet och evolutionen. På how the body works kan man lära sig allt om kroppen. Utbildningsradion har rätt mycket bra material på svenska (fast du som går emot strömmen och hemskolar kanske får ta det med en nypa salt och komma ihåg hur statlig tv finansieras och vad det finns för intentioner)

4. Roliga och lärorika Youtube-kanaler

På Youtube finns det otroligt många kanaler.  De flesta är fristående och får sin inkomst genom klick och reklam-snuttar. Våra favoriter (på engelska) är TED-ED som är animerade videosnuttar som förklarar intressanta saker för barn och vuxna. Kurz-gesagt och SciShow är liknande kanaler som också har pedagogiska filmsnuttar. Det finns en liknande kanal som heter School of life som riktar sig till hemskolare. Den brukar vi dock undvika då den har haft en hel del felaktig information. Det finns också några indiska kanaler som felinformerar så man får som vuxen nog sitta med och kolla om man inte vet vad det är för kanal. PragerU är toppen för att lära sig om ekonomi, krig och politik t.ex. Bitbutter-kanalen är toppen för moral och etik – tex hur skatt är stöld. Jag vet ingen bra kanal på svenska tyvärr. De jag har hittat har varit trista och med dåliga animeringar. Om du har någon kanal i ditt länkskafferi får du gärna tipsa mig!

Så…behöver vi egentligen skolan nu för tiden – eller vad tycker du? Och du som hemskolar, känner du igen dig i det här? Jag vill gärna höra från andra som hemskolar om era bästa tips också!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
6 years ago

Hej! Har hittat din blogg för jag och min man börjar så smått diskutera skolan och dess tid det tar upp (har en son på endast 2 år än) Hur gamla är era barn nu? Kan du märka på andra barn att era barn tänker annorlunda? Är det mkt planering? Förstår ni tar in en del folk, hur mkt bidrar ni själv (med eget företag etc)? /C