Har man “rätt” att gå i skolan, vad betyder “rätt” och finns “rättigheter”?

skollagen som alla måste följa i Sverige står det att alla barn omfattas av skolplikten och att alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har “rätt” till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola och “skyldig” att genomföra utbildningen.  Men vad betyder egentligen en “rätt” eller “rättighet”

Det är inte så enkelt att svara på den frågan eftersom rättigheter inte existerar. Jag ska förklara varför:

För att förstå vad en “rätt” eller “rättighet” är måste vi undersöka vår biologi och vårt självmedvetande. Vi föds inte med rättigheter. Vi föds av vår mor, förhoppningsvis in i en bra familj, som tar hand om oss. Det enda vi har med oss är vår kropp, vårt medvetande och våra naturliga instinkter. En rätt är en social kontruktion. Den finns inte fysiskt.

Vid vårt möte hos kommunen innan vi bestämde oss för att lämna Sverige för 4 år sedan upprepade de (som var ansvariga för utbildning i kommunen) att barnet har “rätt att gå i skolan”. Det gick inte att komma någon vart i samtalet eftersom de inte kunde föreställa sig att barnet skulle välja bort denna (påhittade) rätt.

Man kan bevisa att detta med “rätten till utbildning” är en social konstruktion genom att vi inte föds med den och genom att många olika grupper hävdar att de har rätt till olika materialistiska och icke-materialistiska saker utan någon motprestation. Samma grupper brukar påminna om allas lika värde.

Allas lika värde

Men problemet är att “Allas lika värde” är en lögn då vi är vad vi gör och det enbart är du som kontrollerar vad just du gör (såvida ingen tvingar dig). Det finns de som är flitiga och som lever ett ärligt liv som är respektfulla mot sina medmänniskor och omgivning och så finns det tjuvar och massmördare och personer som är rentav onda och njuter av att skada andra. En person som dödar och tar andras saker har inte samma värde för mig som en person som inte gör det.

Att säga att något är en rätt eller rättighet är att med hjälp av våld från våldsmonopolet tillskansa sig tillgångar och makt från andra utan medgivande. Som exempel kanske en törstig person ber en främling om ett glas vatten och får det eller får det inte. Det är frivilligt för främlingen att ge ett glas vatten. Det är inte samma sak som att tvinga till sig ett glas vatten genom att hävda att denne har rätt till ett glas vatten. (med rätten uppbackad från våldsmonopolet)

Vi föds alla på ungefär samma sätt men kanske någon föds friskare eller sjukare än någon annan, vilket det finns kontroll över ibland och ibland inte. Sedan väljer våra föräldrar hur de gör med oss utifrån deras förutsättningar och förståelse. Det är våra handlingar som gör oss till vad vi är och som skapar värdet. Vi har eget medvetande och självkontroll över våra kroppar och vad de gör. Det vi skapar med våra handlingar är själva grunden för äganderätten och moralen. Om du köper en bit mark och brukar den på så vis att du kan få nytta av den kan du sedan skörda frukterna av ditt arbete. Om du inte gör något med marken och därmed inte får något från den är detta också ett resultat av din handling att du inte får det.

Någon som inte har kontroll över sin kropp däremot, låt oss säga någon som har en allvarlig sjukdom eller är gravt handikappad, äger inte heller sina handlingar, eftersom denne inte kan kontrollera sin kropp. Medan en person som har medveten kontroll över sin kropp, som förstör eller stjäl egendom och skadar andra, har ansvar över sina handlingar och därmed kan ställas till svars.

Då barnen inte har helt ansvar för sina handlingar eftersom de inte har möjlighet att handla som en fullt utvecklad vuxen är det föräldrarna som har ansvar för barnen. Själva uttrycket “rätt” i fallet med skolan innebär att familjen inte ska ta ansvar.  Men iochmed statens “rätt till skola” och samhällets utfrysning av oliktänkande och eget ansvar blir familjen hindrad att ta detta ansvar. Hade familjen inte blivit hindrad att ta ansvar och lämnats ifred hade de inte funnits någon diskussion kring “rätten till skola”.

Man kan födas in i en dålig familj och ändå leva ett ärligt och lyckligt liv, likväl födas in i en familj som “lyckats” men ändå misslyckas. Dock är chansen att man lever ett dålighetsliv ganska obefintlig om man har goda förutsättningar och en fredlig uppväxt.

Vad den svenska socialististiska modellen gör är att sätta likhetstecken mellan bra versus dåliga förutsättningar och beteenden. Skolan är ett praktexempel på detta. Läroplanen är utförd för att stöpa barnen i samma form oavsett om de passar eller ej. Familjerna är olika, och barnen likaså.

Vi frågade kommunen varför hemskolning inte tilläts och fick svaret att barn kunde fara illa hemma. För att några familjer inte kunde ta sitt ansvar att ta hand om sina barn ska alltså alla familjer som vill hemskola straffas. I denna rapport kan man läsa att “Inom skolan är stor frånvaro en viktig indikation på att barnet far illa eller riskerar att fara illa.” Enligt den är det alltså familjer som inte “följer sin plikt genom att se till att barnen går till skolan” som har barn som faller illa. Att inte engagera sig i sina barn är inte samma som att hemundervisa. Det är varandras motsatser. Vad som är moraliskt korrekt är att ta sitt ansvar för sina barn. Staten ska aldrig ha ansvar för ditt barn då vi aldrig kan bli fria sålänge staten lär ut hur vi ska leva. Att hävda att barnen har “rätt till utbildning genom skolplikten” är att rättfärdiga tvång utan att ifrågasätta varför eftersom lögnen då uppenbaras.

——————————–
Rekommenderad läsning och lyssning:

Förstå varför du som förälder har ansvaret för ditt barn.
Is education a human right? är väl värd att lyssna till för att ha argumenten på sin plats nästa gång någon kritiserar valet av hemskolning eller hävdar att något är ens “rätt”.
Liberate education from the state! är en föreläsning från hackers congress där du får höra varför staten bör separeras från utbildning.
Denna video förklarar varför rättigheter inte finns på ett lättbegripligt sätt.

Vad tycker du? Håller du med? Håller du inte med? Skriv ner dina tankar och argument i kommentarsfältet nedan!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

5 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
5 years ago

"Vi frågade kommunen varför hemskolning inte tilläts och fick svaret att barn kunde fara illa hemma. "

Vilken tur då att barn inte kan fara illa i kommunal skola..

Anonym
Anonym
5 years ago

Det är bara hittepåspråk, maktmissbruk, att kalla ett tvång för rättighet. Har inga problem med möjlighet till skola eller att det är norm att gå i skolan. En rättighet ska vara något positivt för individen/familjen, så det skulle absolut kunna vara en rättighet att gå i skolan, men det kan inte vara det när det är ett tvång, då är det bara ett tvång, pga att det fria valet är borttaget.