Expressen om den nya “anti-skolrörelsen”

När jag berättar för våra utländska vänner om SVT/Facebookgrupps-dramatiken låter det som en bisarr komedi med våldsamma undertoner. Det är svårt att tro att artiklarna och filmerna är på riktigt då de är vinklade på ett så extremt sätt. Samtidigt vet man inte om man kan känna sig säker när man, trots att man försöker leva fredligt, tydligen åstadkommer en mediastorm i landet man inte planerar att återvända till. Större delen av vår familj är inte ens svensk.

Den “enda” socialt tillåtna åsikten

Hur är det ens möjligt att ett helt folk, nästan, drillas in att tro att det är förstasides-stoff att någon har startat en facebookgrupp för föräldrar som vill ta ansvar för sina barns utbildning och, ve och fasa, lämnar Sverige för att deras barn inte ska omfattas av skolplikten? Samtidigt sticks huvudena ner i sanden när man försöker förklara att det är ett systemfel och att tvång aldrig är rätt. Så mycket psykisk ohälsa, så mycket mänsklig potential som förloras, som skulle kunnat undvikas om skolan faktiskt var till för barnen och på deras villkor.

Det här kan enbart ske i ett land där majoriteten av medborgarna blint litar på staten och massmedia. Där människor under hela deras formande tid (barndomen) har lärt sig vad de ska tycka och tänka. SVT ger intrycket att det vi gör är olagligt: att flytta från Sverige. Det är förbjudet att flytta från Nordkorea och där är skolan obligatorisk med samma läroplan. När statsmedia planerat hänger ut föräldrar som går emot den tillåtna åsikten “att man enbart kan få en utbildning genom den svenska skolan” kan man fundera på vart landet är på väg.

Efter att ha sett inslaget på Rapport om oss kontaktade en Expressen-journalist mig med intentionen att lära sig om unschooling och ville höra “vår” sida av SVTs rapportering. Min erfarenhet med journalister är att de alltid ändrar budskapet (bortsett från små lokaltidningar) men eftersom SVT hade gett en så sensationellt felaktig bild av vår grupp kände jag det som mer eller mindre nödvändigt att gå ut i media. Jag gick med på att göra en intervju genom att svara på frågor i ett mail och under förutsättningen att jag fick godkänna den.

Denna Expressen-artikel som publicerades den 20:e juni 2019 är låst men texten går att läsa här) Överlag var det dock en positiv artikel jämfört med nästan allt som skrivits om hemundervisning i Sverige. Originalet, frågor och svar, som inte stämmer helt överens med det jag godkänt finns att läsa här.

Video om “anti-skolrörelsen”

Senare publicerades en video. Vi höll på att kikna av skratt när vi såg den. Det var så surrealistisk att vi kände oss tvungna att se om den flera gånger. Det blir ännu tydligare, och än mer underhållande, med texten på engelska. Två journalister gör alltså sin egen tolkning av artikeln och myntar begreppet “anti-skolrörelsen”. Språkbruket och den ena journalistens ovårdade utseende ger ett ganska oseriöst intryck vilket är ett + för vårt case. Jag har granskat expressens artikel och video.

Höjdpunkter från Expressen TV:

 1. Det nya fenomenet “antiskolrörelsen“. Unschooling har funnits i alla tider jämfört med skolan som endast har funnits i 150 år. “Homeschooling” började spridas på 70-talet, särskilt i USA. Där är hemundervisning nästan mainstream nu i och med att 1.65 miljoner barn hemundervisas. De myntar begreppet “antiskolrörelsen” trots att det till och med står i artikeln att jag inte är emot skolan i sig utan skolplikten.
 2. Några roliga citat om mig: Vem är den här 3-barnsmamman” (jag är alltså ledaren för “antiskolrörelsen”), “Den här Caroline King har alltså startat en facebookgrupp” (som om detta vore unikt!)
 3. De lever ett nomadliv. Vi reste runt utan fast boplats under 18 månader och har bott på samma plats i 3 år. Jag tror man inte kan räkna bofast i 3 år som nomad.
 4. Något mycket positivt är att de gör reklam för både barnarbete och bitcoin på en av bilderna som jag skickat till journalisten. I artikeln är bitcoinet censurerat men den syns tydligt här, vilket kanske inte var meningen.
 5. Det finns 10000-tals familjer runtomkring i världen som har den här livsstilen“. (De pratar om antiskolrörelse (vilket är deras påhitt) och verkar blanda ihop hemundervisning med worldschooling. Det finns 10000-tals worldschoolingfamiljer runt omkring i världen. Det finns många miljoner som hemundervisar. Någon antiskolrörelse har jag aldrig hört talas om. De som inte har sina barn i skolan brukar inte kritisera de som har det.
 6. Vad vet vi mer om henne för hon har haft en ganska låg profil“. Här kunde jag inte hålla mig för skratt. Jag har ju bloggat offentligt om unschooling och att leva i exil i snart 5 år, och har synts i media sedan barnsben på grund av Gottrörakraschen. Dessutom har vi medverkat i en film som setts av över 200000 personer på Youtube.
 7. De lämnade Sverige när deras äldste son skulle börja skolan.” När vi lämnade Sverige 2015 var det skolplikt vid 7 års ålder. Då var våra söner 3 och 4 år.
 8. Man menar alltså att det svenska skolsystemet är tvingande..den bygger inte på lust och lekfullt lärande” Vi är förvånade att höra detta i svensk media. Det är som att journalisten drar sig för att säga det för det är precis det som är vårt budskap. Kanske hon insåg att hon begick ett värdegrundsbrott när hon sa det.
 9. Reportern som har gjort det här reportaget..han har pratat med Maria Olausson som är undervisningsråd på Skolverket och hon är väldigt kritisk till den här typen av organisationer…Att man organiserar sig för att undvika att barnen går i skolan.”

  Här låter det som man inte får prata med andra människor, inte ens på Facebook, om dilemmat med skolplikten och att tillgodose sina barns behov. Vi föräldrar som “pratar” med varann, precis som miljarder andra på Facebook, ses alltså som en “organiserad verksamhet.” En av människans mest grundläggande friheter är att kunna uttrycka sig utan att riskera att utsättas för våld.

  Vår yttrandefrihet I Sverige är reglerad på olika sätt, dels genom censurering av ej tillåtna åsikter genom exempelvis Artikel 13, straff när det anses vara “hets mot folkgrupp”, genom social utfrysning samt genom att förvränga sanningen i media när någon går emot den rådande ordningen. Man FÅR helt inte tänka utanför ramarna och absolut inte kritisera det allra heligaste – skolan. Jag är säker på att yttrandefrihetens reglerande kommer eskalera eftersom det är majoriteten som stödjer det och åsiktskorridoren blir allt snävare.
I artikeln censurerades bitcoin-b:et” men inte i videon.

Granskning av Expressens artikel

 1. Vi har granskat den nya anti-skolrörelsen.” Nästan ingen i Sverige vet vad unschooling är men jag försökte förklara i mina svar på reporterns frågor. Det var väldigt lite av min förklaring som togs upp. De okunniga journalisterna gissar sig till att det handlar om att man är “anti-skola”. De inleder reportaget med att det är en anti-skolrörelse. Som jag redan nämnt är det ingen vad jag vet som är anti-skola. Men det är lite roligt ändå att de myntat begreppet även om det inte har med oss att göra. Det får folk att tänka till om skolan.
 2. GT har granskat det skolkritiska forumet där runt 560 medlemmar tipsar varandra om så kallad ”unschooling”, en omdiskuterad rörelse och pedagogisk lära om att barnen inte ska gå i skolan.” Jag har berättat att unschooling bygger på självstyrd inlärning och fredligt föräldraskap. De vuxna fungerar som mentorer som hjälper barnet upptäcka mer av vad barnet är intresserat av. (Det är därför inte förenligt med någon läroplan eftersom det är helt anpassat till barnet). I artikeln låter det som att föräldrarna hindrar barnen från att inte gå i skolan vilket låter konstigt eftersom unschooling inte bygger på tvång. Däremot erbjuds inte självstyrd inlärning i svensk skola eftersom alla skolor måste följa läroplanen. Det finns skolor som erbjuder självstyrd inlärning utomlands, som t.ex. Sudbury-skolor och Agile learning centres.
 3. Alla i skolåldern warande barn böra i skolan sig inställa”. “Hemundervisning brott mot skollagen. Reglerna, då som nu, var tydliga. Föräldrar som inte tar sina barn till skolan – även om de undervisas hemma – bryter mot skollagen. Redan i folkskolestadgan slogs fast att föräldrar som inte tar ansvar för skolgången blir av med barnen.” ”Om dessa warningar förblifwa fruktlösa, må barnen kunna ifrån föräldrarne skiljas.”

  Det här stycket speglar de våldsamma tonerna av de senaste reportagen om hemundervisning. Läsarna ska låta sig påminnas att det är ett brott mot skollagen att hemundervisa (och här antyds det att även de som lämnar landet begår brott). Här citeras folkskolestadgan från 1842 och där är det tydligt att staten ska ta barnen från föräldrar som inte skickar sina barn till skolan.

  Vi måste komma ihåg att Sverige är en demokrati där sådana beslut legitimeras av de som röstar (Röstar man, så legitimerar man staten och dess verkställande av lagar oavsett vilket parti man röstar på.) Det finns nästan ingen som ifrågasätter det vilket är ett tecken på att det är ett av världens mest välindoktrinerade folk.
 4. Gruppen är endast för inbjudna medlemmar och när GT officiellt försöker få tillgång till gruppen nekas vi tillträde efter långa diskussioner.”  Dilemmat här är att det är viktigt med transparens när en hel grupp blir anklagad för att begå brott och det är lätt att visa att det inte finns någon bedriver unschooling i Sverige. Samtidigt är det oerhört känsligt eftersom familjer som är påväg att lämna Sverige faktiskt har belägg för att vara rädda på grund av Domenic-fallet. Därför har vi inte släppt in journalisten. Däremot har en gruppmedlem delat med sig av citat från hans eget inlägg i gruppen. Gruppen är till för alla som unschoolar, vill unschoola eller skulle vilja unschoola.
 5. Familjer från rörelsen samlas ofta på olika knutpunkter, exempelvis i Ubud på Bali. Ibland hyrs lärare in, ibland samlas familjerna i kooperativ, ibland sätts barnen i olika kurser.” Expressen säger att detta är en rörelse. Det är en decentraliserad utbildning baserad på frivillighet. Det finns ingen organisering bakom annat än människor som kommunicerar med varann på internet.
 6. Skolverket säger: “Vi ser väldigt allvarligt på alla typer av organisering som innebär att man ska frångå skolplikten på något sätt. Vi tycker att utbildningen är en kärnrättighet som barn har i Sverige i dag.” En rättighet är inte en rättighet om man inte kan välja bort den. Då är det ett tvång. (konsekvensen om man skulle göra motstånd skulle innebära våld).

  Jag citerar en uppsats om språkförvrängning i George Orwells 1984 “By manipulating the language, the government wishes to alter the public’s way of thinking. This can be done, psychologists theorise, because the words that are available for the purpose of communicating thought tend to influence the way people think.” Genom att säga att det är en “rättighet” legitimerar staten att det är så man ska tänka och möjliggör användandet av våld om någon skulle motsätta sig denna “rättighet”. Läs min text om “rätten att gå till skolan”.
George Orwell - 1984Krig är fredFrihet är slaveriOkunnighet är styrkaSkolverket:Rättighet är tvång

Artikeln är inte en sammanfattning av de svar jag har gett journalisten – utan det är utplockat för att passa in i den svenska åsiktskorridoren. HÄR finner du svaren på frågorna i sin helhet.

Hur kan man sammanfatta det här?

Journalisternas uppdrag är att vara kritiska och artikeln är gjord efter den rådande åsikten (att hemundervisning är dåligt) men trots det verkar jag få slutordet i varje argument vilket är ganska unikt (och mycket positivt) i hemundervisningsdebatten. Maria Olausson, som är Skolverkets undervisningsråd verkar dessutom inte ha något alls att tillföra trots att hon är högutbildad. Att detta når förstasidan på en större dagstidning är fullständigt barockt.

Hemundervisning är normaliseras alltmer i större delen av världen och är absolut inte något som hängs ut i den anglosaxiska delen av världen. Sverige är ett unikt klonsamhälle där det inte ges utrymme för en riktig mångfald. Det kommer ge bakslag. Det sker redan i form av den utbredda psykiska ohälsan i Sverige och frånvaron av drivkraftiga ungdomar som tar sig fram i livet utan år av indoktrinering. Antingen kommer generationen som växer upp nu säga ifrån eller så kommer det bli ännu värre tills att revolt sker eller det att landet smulas sönder. Det har kommit många nya medlemmar till den omtalade gruppen, en blandning av skolkritiska föräldrar, familjer som bor utomlands och lärare. Hursomhelst är det positivt att ha rört om lite i grytan. Det ger hopp om förändring.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

5 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Fabian Fjälling
Fabian Fjälling
4 years ago

Jag har inte ens läst artikeln, men när jag såg rubriken tänkte jag: Bra, det finns altså minst en familj i Sverige som kan tänka i alla fall.
Skolan är statens absolut främsta verktyg för att kontrollerar befolkningens tankar. Har barnen inte vakna föräldrar så är de helt i statens grepp under sin mest formbara tid. Det är egentligen inte underligt att vi har “massprotester” i Sverige mot nonsense som kilmatförändringa, kärleksdemonstrationer efter terrordåd, och patologisk rädsla att säga vilka det är som står för majoriteten av brottslighet i Sverige.

Fabian Fjälling

Tess Tess
Tess Tess
4 years ago

Vad är ditt råd om man vill resa runt i världen och hemundervisa men inte stå skriven i Sverige? Vi vill egentligen inte stå folkbokförda någonstans alls eftersom vi kommer vara på resande fot men det verkar omöjligt att kringgå. Har du något tips på någon lösning när det gäller just detta med folkbokföring för familjer på resande fot?