SVT “avslöjar” vår slutna facebook-grupp Unschooling / Oskolning Sverige

Jag befann mig på stranden vid en turkos alpsjö redo att paddla iväg med pojkarna när telefonen pingade. Jag fick ett messenger-meddelande från en SVT journalist som ville ställa frågor om oskolningsgruppen som jag var ensam administratör för. Den hade jag startat för 6 år sedan. En stund senare pingade telefonen till igen. Jag svarade att jag inte svarar på frågor om oskolningsgruppen. Det är min moraliska plikt som administratör att skydda gruppmedlemmarnas integritet i en sluten grupp.

Vad som sägs där ska stanna där. Vi bedriver ingen kriminell verksamhet så jag har ingen anledning att outta det. Hemundervisning är ett känsligt ämne som är tabu i Sverige och som många har okunnighet om så det vinklas därefter.

På kvällen läste jag artikeln som journalisten skrivit och senare samma dag publicerades ett klipp i nyhetsprogrammet Rapport som du kan se nedan. Youtubeklippet har undertexter och information på engelska så att det lätt ska kunna delas med omvärlden för att tala om denna förföljelse av familjer som engagerar sig i sina barn, där många inte ens bor i Sverige. Både artikeln och videoklippet för den indoktrinerades tankar till att hemundervisning är synonymt med barnmisshandel och kriminalitet utan att säga det rakt ut. Det blir mer sensationellt så.

Både artikeln och inslaget är skrivna på ett sätt som går i linje med SVTs agenda att hänga ut de som ifrågasätter staten. Det första som jag reagerade på i Rapports inslag är det oärliga introt i början av programmet:

Citat: ” SVT avslöjar hemlig facebook grupp som vill behålla barnen borta från skolan.”

Gruppen är på intet sätt hemlig. Det är en helt vanlig sluten grupp om föräldraskap och i detta fall unschooling. Jag påpekade detta till journalisten Linnea Carlen och fick svaret: “Och vi påstår inte att er grupp är hemlig, det är ju en sluten grupp vilket vi har skrivit och säger i tv-inslagen.” Senare i inslaget sägs det visserligen att gruppen är sluten men självaste ordet “hemlig” förblir ett slags clickbait i introt. Dramatiken stegras när SVT berättar att de “avslöjat” och “kartlagt” gruppen. Det kan ha inneburit att de har skickat in en infiltratör för när jag frågade om hur de kan ha gjort det fick jag svaret “Det kan inte vi svara på med hänvisning till källskydd.” De har alltså eventuellt skickat in en spion i vår facebook-grupp. 😀

Vid 2:28 min in i det inbäddade klippet påstås det att “där delas det aktivt tips på hur man kan bryta mot lagen.” Det finns mig veterligen ingen som har förespråkat lagbrott. Alla diskussioner om hur man ska möjliggöra unschooling handlar om att flytta utomlands.

I både rapportinslaget och artikeln förekommer ingen relevant information om gruppen. Vad de har kartlagt sägs inte förutom att “vi tipsar varandra om hur man kan undvika skolplikten” vilket är korrekt men de allra flesta diskussioner handlar om allt möjligt eftersom det redan är etablerad fakta att flytt är nödvändig för unschooling då det råder skolplikt i Sverige. Samtliga gruppmedlemmar vet om detta och ingen hemskolar olagligt i Sverige enligt min vetskap. Reportagen antyder att det handlar om 400 personer som olagligt undviker skolan i Sverige. Det är inkorrekt eftersom vi som inte har våra barn i skolan inte bor i Sverige.

Vi begår inget brott genom att diskutera unschooling och hemskolning. Vi begår inte heller brott genom att lämna landet varaktigt (minst 6 mån) eller permanent. Tänk om den dagen skulle komma, när familjer skulle förbjudas lämna landet? Vad är det om inte fullständigt totalitärt? Det känns tyvärr som vi inte befinner oss långt därifrån.

Den varaktiga vistelsen är jag kritisk mot eftersom lagen inte är till för att vara ett kryphål för hemskolning. Detta har jag påmint om varje gång jag har sett att frågan dykt upp i gruppen. Några av medlemmarna har råkat illa ut vid varaktig vistelse trots att de har följt lagen när det uppdagats att så skett för att kunna hemskola. Det som rekommenderas i gruppen är att flytta till länder där det är lagligt att hemskola vilket är de flesta länderna i världen.

Skolverket och Ystadsfamiljen

Skolverkets Maria Olausson kommenterar såhär: “Vi ser väldigt allvarligt på det här för det drabbar eleverna i första hand. Det drabbar barnen som inte får sin utbildning.”

SVT vinklar artikeln till att få det att låta som att föräldrarna inte tar sitt ansvar genom att undanhålla en utbildning för barnen. Ingen fokus alls läggs att ta reda på vad unschooling är och genomföra en faktabaserad ordentlig genomgång. Man undrar om inslaget och artikeln är satir eller om de verkligen står för vad de säger.

Inslaget om gruppen sker i samband med en intervju där en gråtande rektor ångrar att hon inte knackade på hos den ökända Ystadsfamiljen för 10 år sedan för att hon var rädd för övervakningskamerorna hos familjen. För de som inte har följt vad det handlar om så har det uppdagats att en familj har vanvårdat deras barn genom att låsa in dem och avskärma dem från resten av omvärlden.

Barnen kunde inte sköta sin hygien, knyta skor och skala en banan. Familjen hade levt under den falska premissen “varaktig vistelse” utomlands. De 5 barnen blev omhändertagna. Ingen i gruppen känner vad vi vet till familjen. Vi vet inte varför SVT skildrar det som att det är relevant till inslaget om oss.

Hemundervisning skuldbeläggs ofta i media då det är en populär föreställning i Sverige att det handlar om att isolera sina barn från omvärlden. Därför sattes detta klipp ihop med “kartläggningen” av den slutna Facebook-gruppen Unschooling / Oskolning Sverige för att antyda att vi som oskolar gör precis så.

Sensations-fakenews-journalistik

Det hade varit önskvärt om dagens journalistik kunde genomföras på ett vanligt hederligt grävande sätt där fakta läggs fram. Jag tror inte det är möjligt med den skattefinansierade modellen som finns idag då incitamentet blir fel. Ett bra reportage kunde också ha inneburit ett besök hos ett av de oräkneliga “homeschooling coops” som finns i t.ex. USA där hemskolning in action hade kunnat visas upp med det rika utbud och sociala umgänge som brukar florera. Eller en intervju med välkända utbildare och författare som t.ex. Peter Gray eller Sir Ken Robinson för att vända den negativa bilden av hemundervisning som stats-media delvis har gjort sig skyldiga till att skapa.

Hur fungerar hemundervisning egentligen?

Hemundervisning är effektiv tack vare internet och de verktyg som finns idag. Det finns mängder av program som t-ex. Khan academy för matematik, Scratch för programmering och Mathbot som är ett mellanting. En lång skoldag kan kortas ner ett par timmar eller ännu mindre till att ge plats för lek, umgänge med vänner och andra projekt. Hemundervisning är egentligen en missvisande benämning då en stor del av det sker utanför hemmet.

Hemundervisning innebär ett stort ansvarstagande från föräldrarna. Detta går i linje med fredligt föräldraskap. Det innebär att eftersom vi föräldrar har skapat barnen är vi därmed skyldiga att ge dem de bästa möjliga förutsättningarna för framtiden. Det är vårt ansvar. Inte statens. Fredligt föräldraskap innebär att man följer icke-aggressionsprincipen vilket innebär att man inte använder tvång.

Man argumenterar istället för varför man behöver göra si och så på ett fredligt sätt utan tvång, hot och våld. Unschooling går hand i hand med detta eftersom det är med en självstyrd inlärningsform.

Det är här, i det fredliga föräldraskapet, som hemundervisningen krockar med skolplikten. Staten anser att det är statens skyldighet genom barnets “rättighet till utbildning”. Detta är en märklig formulering eftersom det är tvång som menas. En rättighet kan man välja bort om man vill. Det kan man inte med skolplikten. Vi har inte har någon moralisk plikt att gå till skolan då staten inte äger våra barn. Vi har dock en moralisk skyldighet att ta hand om våra barn på bästa möjliga sätt.

Samtidigt som staten kräver att skolplikten följs drabbas skolorna själva sällan av konsekvenser när de misslyckas. Då är det faktiskt “barnen som drabbas” (för att citera Skolverket). Det här har blivit en het potatis nu när det är så uppenbart att det är skolsystemet det är fel på när det är så många barn som far illa i det. Inte på grund av lärarna utan på grund av de rigorösa regleringarna och bristen på tillsyn. Jag tror att många försöker göra så gott de kan med de förutsättningar som finns men man kan aldrig komma ifrån att det inte kommer något gott ur tvång.

För den som vill läsa mer om hemundervisning har jag skrivit ett stort antal artiklar om det här.

Man får fråga sig vem som låser in vem

Man skulle kunna säga såhär i en hemskolningspositiv skildring att 12 års tvång att sitta mellan 4 väggar och avskärmas från omvärlden i en artifiell miljö med barn i samma ålder är vad som har skapat skolkrisen idag. Ingen mår bra av att tvingas. Vissa barn passar i skolmiljö och andra inte. Mängden psykiska problem har ökat enormt samtidigt som ungdomars inkompetens har ökat och gjort dem mer och mer oanställningsbara (vilket vi tyvärr har personlig erfarenhet av som f.d. arbetsgivare). De förbereds inte för vuxenlivet på ett sätt som passar nuvarande tider.

Det kommer bli intressant att följa upp vad som händer härnäst. Tänk om det skulle kunna komma något positivt ur detta mediedrev? Om det skulle kunna plantera ett litet frö hos folk att det finns fler sätt än skola med statlig läroplan? Att alla de barn som mår dåligt i skolan skulle kunna få en möjlighet att utvecklas optimalt om de hade fått möjligheten att välja en annan väg? Att den falska bilden av hemundervisning skulle kunna luckras upp för att visa vad det faktiskt handlar om: Att det är ett sunt, modernt, effektivt, fredligt och socialt sätt att få en utbildning som passar framtiden.

Skolan har tyvärr ingen verklighetsförankring till vad som krävs när mycket i vår vardag sakta med säkert automatiseras. Programmeringskunskaper och kreativa tankesätt kommer vara av stor vikt medan den befintliga modellen alltmer hör hemma hos 1800-talets industrialiseringsepok. Vi har maskiner som ersätter fabriksarbetare i allt större utsträckning. Vi behöver en generation av empatiska, påhittiga, kunskapstörstande medborgare som gör sådant som maskiner inte kan göra. Vi behöver göra vad som kroppen och psyket signalerar att vi behöver: skapa god anknytning med våra barn och ta hand om våra äldre. Förskola från för tidig ålder och ålderdomshem är bevisligen fel sätt att gå. “Diagnoser” och “depressioner” är tecken på att det.

Det är exakt det här som är svårt att få fram i en dialog med staten eftersom det motverkar den befintliga värdegrunds-världsbilden. Hemundervisning handlar extremt sällan om ultrareligiösa psykon som låser in sina barn. Det är bara clickbait-skrämselpropaganda. Psykon finns det överallt men i mindre koncentration i något som är så krävande och ansvarstagande som hemundervisning. Det här är en intressekonflikt som handlar om äganderätten och vem som äger barnen och inget annat.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

9 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
stasi
stasi
4 years ago

klimatungen greta media-hyllades väl för sitt skolskolk. kanske en vinkel för att undvika indoktrinerings maskinen.

Pia
Pia
4 years ago

Jag undrar hur unschooling rörelsen ser på möjlighet till högre studier? Jag känner till ett par familjer som bedriver homeschooling men de följer en läroplan och flera av barnen har valt att gå in i ”vanlig” skola då de blivit äldre. Ska tilläggas att i landet som det gäller finns ett uppbyggt system för homeschooling, så min fråga är hur gör man för att ge barnen möjligheten att kunna välja tex universitet i framtiden ?

Pia
Pia
4 years ago
Reply to  Caroline

Tack för ett klart och upplysande svar.

Sylvia
Sylvia
4 years ago

Stå på er och fortsätt bojkotta den svenska skolan. Jag har uppfostrat två ungar, (födda -88 och -91), rest mycket med dem när de fortfarande gick i svensk skola. Blev nästan lynchad varje gång jag kom med ledighetslapp utanför skolloven. De talar i idag 3 respektive 4 språk utöver svenska och det blev folk av dem också. 🙂
Själv bor jag numera i Portugal men inte som pensionärsflykt utan Sverige-flykt.
Hälsningar Sylvia