Caroline, 38, vägrar låta barnen gå i svensk skola

En ny skolkritisk rörelse växer fram. I en sluten internetgrupp tipsar hundratals föräldrar varandra om hur barnen ska hållas borta från den svenska skolan. Nu träder gruppens grundare – trebarnsmamman Caroline King, 38, från Göteborg – fram och berättar om nomadlivet utomlands och varför barnen inte går i skolan.  – Det är en växande rörelse. Det finns tiotusentals familjer runtomkring i världen som har denna livsstil.

Vi har granskat den nya anti-skolrörelsen. 

”Det här landet är ett jävla fängelse”.

Den 29-årige IT-chefen och tvåbarnspappan från mellersta Sverige har fått nog. 

På det slutna forumet, kallat ”Unschooling Sverige”, haglar kritiken mot den svenska skolan. 

SKOLKRITISK GRUPP. Den slutna FB-gruppens profilbild på nätet: ”För oss som befinner oss i exil för att staten inte har rätt att tvinga”.

Några av medlemmarna i gruppen, svenska föräldrar, är just nu på väg att lämna landet för att undkomma den svenska skolplikten. 

GT har granskat det skolkritiska forumet där runt 560 medlemmar tipsar varandra om så kallad ”unschooling”, en omdiskuterad rörelse och pedagogisk lära om att barnen inte ska gå i skolan.

En av rörelsens tyngsta förespråkare i Sverige, grundaren av den svenska Facebook-gruppen, träder nu fram och ger sin bild. 

Caroline King, 38, är en stark förespråkare för ”unschooling”-rörelsen i Sverige. Foto: LEIF GUSTAFSSON

Caroline King, 38, ursprungligen från Göteborg, berättar om en växande rörelse och har – i protest mot den svenska skolan – sedan flera år levt ett kringresande nomadliv i 40 länder med en mer fast bas i Centraleuropa sedan tre år. 

Men berättelsen börjar 1842.

Då såddes det första fröet till den nuvarande svenska skolplikten när folkskolestadgan slog fast att alla barn ska gå i skolan.

”Alla i skolåldern warande barn böra i skolan sig inställa”.

Hemundervisning brott mot skollagen

Reglerna, då som nu, var tydliga. 

Föräldrar som inte tar sina barn till skolan – även om de undervisas hemma – bryter mot skollagen.

Redan i folkskolestadgan slogs fast att föräldrar som inte tar ansvar för skolgången blir av med barnen. 

”Om dessa warningar förblifwa fruktlösa, må barnen kunna ifrån föräldrarne skiljas”.

Folkskolestadgan från 1842.

Men det finns föräldrarörelser i Sverige som är starka motståndare till det svenska skolsystemet. 

560 av dem finns i den slutna Facebook-gruppen ”Unschooling Sverige”, som tidigare också uppmärksammats i SVT Nyheter.

Gruppen är endast för inbjudna medlemmar och när GT officiellt försöker få tillgång till gruppen nekas vi tillträde efter långa diskussioner. På andra vägar lyckas tidningen ändå ta del av diskussionerna. 

Många av medlemmarna är småbarnsföräldrar, en del av dem högutbildade och inte sällan egenföretagare. 

Gemensamt är att de ser skolan som ett tvång.  I diskussionerna tipsar de om vilka länder, utan skolplikt, man kan flytta till för att kunna praktisera hemundervisning. 

Sågar skolan i internetgruppen

Den tidigare nämnda pappan, som kallar Sverige för ett ”jävla fängelse”, skriver om ”statligt påtvingade förskoleklasser” och att hans begåvade barn ”tvingats till skitgöra” under sitt första år i skolan.

”Skolan tillhör det förgångna och unschooling framtiden”, skriver någon. 

GT får kontakt med FB-gruppens grundare, 38-åriga Caroline King, som nu berättar efter att tidigare ha avböjt att kommentera för SVT.

Vintern 2015 lämnade hon Sverige och tog barnen från skolan i protest mot det svenska skolsystemet. 

Sedan dess har hon och familjen – maken Paul och deras tre söner – befunnit sig på en jorden runt-resa med en mer fast bas i Centraleuropa sedan tre år.

Caroline och Paul King från Göteborg, förespråkare för unschooling-rörelsen, lever nomadliv utomlands och har i protest tagit sina barn från svensk skola. Foto: Privat

Allt började när Caroline King och maken för nio år sedan, när äldsta sonen föddes, hörde talas om begreppet ”unschooling”. 

Caroline King säger att sonen var snabb i utvecklingen – lärde sig läsa vid 21 månaders ålder, kunde skriva när han var två år och kunde multiplikationstabellen vid tre års ålder. 

– Allt var så enkelt att lära sig, tack vare att det skedde på ett lekfullt och fredligt sätt utan någon läroplan. Det är detta som är unschooling.

När de började leta efter skolor som stämde in på familjens idéer om inlärning hittade de ingenting. 

Sonen, tyckte föräldrarna, skulle inte utvecklas som han borde i den svenska skolan. 

– Han skulle inte få någon utmaning i någon av de skolor vi hade besökt. 

Caroline Kings barn vid en hängmatta i Borneo. Foto: Privat

I stället, innan äldste sonen skulle börja svensk skola, utvandrade familjen från Sverige.

De sålde huset, stängde ner det svenska företaget och flyttade utomlands. 

Familjen, nu med tre barn, har besökt 40 länder. Den yngsta har varit i 20 länder. 

– Det som var avgörande för vår flytt var att det är skolplikt i Sverige. Alltså tvång att gå i skolan. 

Förespråkar ”fredlig föräldraskap”

– Jag är inte emot skolan i sig men förespråkar fredligt föräldraskap, att man inte tvingar eller använder våld mot barnet. Skolplikten är tvingande och tvång går inte hand i hand med fredligt föräldraskap. Det finns studier som visar att inlärning under tvång inte alls är lika effektivt. 

Bland platserna de besökt finns Maldiverna, Indien, Dubai, Florida, Egypten, Rumänien, Malaysia, Colombia, Spanien, Tjeckien, Borneo och Italien.

– Barnen har stor kännedom om olika kulturer, språk och levnadssätt. 

Det kallas bland förespråkarna för ”worldschooling”, en inlärningsidé som bygger på inlärning genom egna upplevelser.

Caroline Kings son med en bläckfisk på Maldiverna. Foto: Privat

– De flesta resor vi gör har en poäng. Antingen är det worldschooling, resor i företaget eller för att träffa vänner runtomkring i världen. 

Caroline King berättar, som ett exempel, att mellansonen har ett stort intresse för vulkaner. 

– Då åkte vi till Italien och besteg tre vulkaner och besökte Pompeji. 

– Samma son har varit mycket intresserad av Titanic under 1,5 år. Då läste han på om det, såg dokumentärer och så besökte vi Titanic-museet i Belfast. 

Kallar sig ”digital nomad”

Caroline King kallar sig ”digital nomad”.

Det är en person som ofta har ett eget internetbaserat företag och kan bo och verka var som helst i världen om det finns internetuppkoppling. 

Familjens resor och livsstil bekostas genom familjens brittiskbaserade företag som på olika sajter säljer hängmattor, kläder och mattor.

Familjen King har hemundervisning på en filt i Cambridge, Storbritannien. Foto: Privat

Hon berättar att hemundervisningen handlar om självstyrd inlärning där föräldern handleder barnet. Familjer från rörelsen samlas ofta på olika knutpunkter, exempelvis i Ubud på Bali. Ibland hyrs lärare in, ibland samlas familjerna i kooperativ, ibland sätts barnen i olika kurser.

– Vi gör så i perioder. Exempelvis har barnen gått i matematikskola, fotbollsskola, parkourskola och yoga. Vi anlitar lärare när vi känner att vi saknar kunskap eller har tidsbrist. 

Hon säger att ”unschooling” är en växande rörelse. 

En internationell förebild bland förespråkarna är entreprenören och Tesla-grundaren Elon Musk, som 2014 tog sina fem barn från skolan och skapade en egen liten skola för dem hemma i Los Angeles. 

Hård kritik mot svenska skolan

När vi ber Caroline King att punkta upp kritiken mot den svenska skolan blir det en lång lista. 

Hon menar att de svenska skolorna saknar resurser för att hantera barn utanför mallen. Den svenska skolan är en ”asocial konstgjord miljö” eftersom barnen tvingas umgås endast med jämngamla barn. Barnen ska stöpas i samma form och undervisningen är dålig, menar King.

Caroline Kings barn säljer kakor, som en del i hemundervisning. ”Barnen fick ta reda på vilka ingredienser de behöver, köpa dem, räkna ut vilken förtjänst de behöver göra och lära sig sätta rätt pris”. Foto: Privat

– Vi är mycket nöjda med vårt beslut att ha lämnat Sverige. 

– Det finns mängder av studier som visar att hemundervisade barn får minst lika goda kunskaper som i skolan.

Maria Olausson, undervisningsråd på Skolverket, är inte lika imponerad och är starkt kritisk till ”unschooling”-rörelsen.

– Vi ser väldigt allvarligt på alla typer av organisering som innebär att man ska frångå skolplikten på något sätt. Vi tycker att utbildningen är en kärnrättighet som barn har i Sverige i dag. 

Maria Olausson tror dock att rörelsen är en marginell företeelse.

– Vi tror inte att detta är någon stor mängd föräldrar som det handlar om. 

KRITISK. Maria Olaussom, undervisningsråd på Skolverket, ser allvarligt på ”unschooling”-rörelsen. Foto: Skolverket / Skolverket

Hon menar att det i den svenska skolan redan finns en flexibilitet och är kritisk till hemundervisning.

– Det finns en läroplan och tydliga kursplaner för vad man ska kunna i Sverige. Det är det som gäller och det är det som skolan har att förhålla sig till. Men skolan har i dag så många barn att anpassa sin verksamhet utifrån så det finns möjlighet att göra anpassningar i de fall där det behövs. 

Hon betonar dock att det inte är olagligt att ta sina barn från svensk skola om familjen flyttar utomlands. 

Caroline King tror inte att barnen kommer att få svårigheter att anpassa sig till samhället i framtiden.

– Jag tycker man får vända på steken. 

– Barn som inte går i skolan växer upp just i samhället medan det är skolbarnen som avskärmas från det. Att inte gå i skolan innebär att familjen tar ansvar för att barnet är delaktigt och lär sig hur man för sig bland andra människor. Jag anser att skolan i många fall misslyckas med den uppgiften.

LÄNK till artikeln.