Att äga betyder att man har kontroll över och starkast anspråk på en begränsad resurs. Ägande är en praktisk lösning för att avgöra vem som har rätt att använda en begränsad resurs och därigenom undviker vi många konflikter. Det starkaste möjliga ägandeanspråket är var människas ägande av sin egen kropp som grundas i att varje människa har direkt och fullständig kontroll över sin kropp.
Det innebär också att man äger produkten av sitt skapande som att jag till exempel äger den här artikeln. Äganderätten innebär alltså den exklusiva rätten till en viss resurs. Det finns  huvudsakligen 3 legitima sätt att komma att äga en resurs:
1 – Man kan ta en tidigare icke ockuperad och oägd resurs.
2 – Man kan byta till sig en resurs mot en annan redan ägd resurs i en transaktion som sker fredligt där båda parterna är överens.
3 – Man kan få resursen som gåva eller arv.
Inget av ovanstående alternativ passar in på att äga ett barn.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments