Unschooling / Självstyrd inlärning / Hemundervisning

Här berättar jag om hur våra barns inlärning fungerar i praktiken och hur jag tänker kring det. Jag skriver om unschooling, hemskolning, worldschooling samt andra former av självstyrda inlärningssätt. Unschooling handlar om att barnet lär sig naturligt själv. Föräldrarna finnsdär som mentorer för att stödja och inspirera. Barnet kan fördjupa sig i saker hon eller han är intresserad av. På så vis bibehålls kreativiteten och nyfikenheten. Unschooling kan missuppfattas som frånvaro av ansvar för de som inte vet vad det är. Tvärtom så krävs det ansvarsfulla och engagerade föräldrar för en lyckad unschooling. Worldschooling handlar om att man lär sig med världen som sitt klassrum, på resande fot eller genom att utforska den på hemmaplan. Hemskolning är ett samlingsnamn för inlärning utanför skolan. Hemskolade barn lär sig med en läroplan som grund. Det kan ske på ett ganska fritt sätt eller kontrollerat.

Instagram did not return a 200.

Den andra resan handlar om flykten från omoraliskt tvång i form av skolplikt till friheten. Bloggen fokuserarbland annat på:

Hemundervisning

Hemundervisning

är en form av självstyrd inlärning med barnet i fokus helt olikt skola och är ett samlingsnamn för följande: Hemundervisning är en modern och effektiv inlärningsform där det är familjen som har kontrollen över vad barnet lär sig – därmed är den inte tillåten i Sverige eftersom det går tvärtemot värdegrunden att allt ska vara lika för alla.

Unschooling

Unschooling är en naturlig inlärningsform som fungerar på ungefär samma sätt som vi lär oss att gå och cykla själva, genom att helt enkelt utforska själva men med stöd. 

Hemskolning

Hemskolning liknar unschooling men skillnaden är att man där följer en läroplan. Hemskolning kan vara mer eller mindre strikt eller rutinerat. Det finns mängder av olika slags läroplaner för hemskolning särskilt från USA där det är en socialt accepterad inlärningsform. 

Worldschooling

Worldschooling kan se ut på olika sätt både med eller utan läroplan eller ske i skolor. Det är ett sätt att leva på som är vanligt bland digitala nomad-familjer där inte bara barnet utan hela familjen lär sig med världen som klassrum. 

Jag skriver om hjärteämnen som:

Fredligt föräldraskap

Fredligt föräldraskap (Peaceful parenting) handlar om att bemöta barnet på ett respektfullt sätt enligt icke-aggressionsprincipen. Man resonerar eller argumenterar med barnet istället för att använda våld eller tvång. 

Anarkokapitalism

Anarkokapitalism är en filosofi som liksom fredligt föräldraskap innebär att man avstår från att använda våld och tvång (förutom i självförsvar). Handlingar sker fredligt och i samtycke utan att någon annan (t.ex. staten) lägger sig i. Att man äger frukterna av sina handlingar och sig själv är en självklarhet. 

Livet som digital nomad-familj

Jag berättar hur vi gjorde för att bli fria från ekorr-hjulet och från landet som bestrattar hårt arbete med mera stöld- Du kan läsa om hur vi gjort rent praktiskt för att kunna arbeta varsomhelst i världen så länge det finns en bra internet-uppkoppling

Att resa med barn

Vi började resa med våra barn från dess att de var ett par månader gamla. Att resa med barn är enkelt och roligt med det beror så klart på var man åker och hur man reser. Jag skriver ofta om våra äventyr. Att dessutom bo på olika platser i världen och vara medvetna om att vi inte kan återvända till Sverige sålänge situationen ser ut som den gör har gjort att vi känner oss rätt bekväma med att vara världsmedborgare.

5 1 vote
Article Rating