Anarko-kapitalism och Filosofi

Här kan du läsa mina tankar om anarkokapitalism och filosofi. Vad har anarkokapitalism att göra med föräldraskap? Jag ska förklara genom att kort berätta vad denna filosofi är:

Vad är anarkokapitalism?

Anarko-kapitalism är en filosofi som kort och gott bygger på att du äger dig själv samt frukterna av ditt arbete. Alltså äganderätten. Den bygger också på icke-aggressionsprincipen. Du får ej använda våld förutom i självförsvar. Anarko-kapitalister hävdar att organiseringen av den fria marknaden skulle ersätta den organisation som uppnåtts under en stat. Enligt anarkokapitalister är inte staten legitim och därför bör man inte rösta.

Missuppfattningar om “anarki” och “kapitalism”

Anarko betyder “utan härskare”. Det betyder inte att det är kaos och oordnat. Tvärtom är regler något som är bra at ha men man ska vara överens om dem. Kapitalism betyder ömsesidigt frivilligt samarbete där båda parter gagnas. Det betyder inte att man suger ut någon annan.

Min personliga tolkning av anarkokapitalism

Anarkokapitalism är det naturliga tillståndet för människan liksom de flesta djuren. Vi är en art som historiskt sett behöver varandra för att överleva och som helst lever i en grupp. Vi livnär oss på det som finns runtomkring oss. För att kunna överleva och vara trygga behöver vi mat och någonstans att bo. Vi är självstyrda intelligenta individer som kan skapa det vi behöver. Särskilt i kallare klimat där man inte kan få så mycket mat och värme på vintern måste man ha framförhållning och spara. Överflödet av maten på sommaren preparerades så att den skulle kunna användas under vintern. Ved behövde huggas och förvaras. Detta är vad kapital är. 

I det moderna samhället kan vi göra det genom att specialisera oss på yrken eller vår egen företagsamhet. Skillnaden innan staten var att vi dels inte hade staten beskydd men friheten att göra vad vi vill (enligt de normer som fanns i grupperna) och vu fick behålla hela resultatet av det jobb som utfördes.

idag beskattar staten oss till ca 75% av din inkomst om man räknar ihop alla synliga och dolda skatter och avgifter, gör inte sitt jobb ordentligt i form av beskydd och service, samt infiltrerar alla delar av ditt personliga liv. Det är både äganderätten (barnet äger sig självt) och det att staten anser sig ha rätt att lägga sig i familje-angelägenheter som till exempel barnens uppväxt som är kopplingen till anarkokapitalismen och föräldraskapet. 

Men hur ska anarkokapitalism lösa våra samhällsproblem?

Anarkokapitalismen beskriver inte någon lösning på våra problem som vem som ska ta hand om de fattiga och svaga och vem som ska bygga vägarna. Jag tror att människan är född god och i de flesta fall växer upp med ett moraliskt kompass samt att de allra flesta gärna hjälper våra medmänniskor FRIVILLIGT. Även om människor inte är vill hjälpa till är det ingen som har rätt att tvinga dem med våld.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments