Hur man blir en Digital Nomad

digitalnomadfamilj

Innehåll Vem passar in i den digitala nomad-livsstilen? Hur vi gjorde Viktigt att tänka på innan man blir digital nomad Råd till den som är entreprenör och vill bli Digital Nomad Råd till entreprenörer som redan har etablerade verksamheter Tänk på var du ska folkbokföra dig och driva ditt företag Att tänka på när man […]

Att leva som en Digital nomad

Surfare gör sig redo för nästa våg på Kuta.

Jag ska berätta om ett relativt nytt koncept som sprider sig nu, där man kan bo och arbeta var man vill som en “digital nomad”. Idén har funnits ganska länge sedan man har kunnat koppla upp sig på internet och arbeta,  men den har blivit mainstream först på senare år

Vad står det i läroplanen och vad är det verkliga motivet?

läroplan

Här följer en kortfattad genomgång av den enligt lag obligatoriska läroplanen som alla skolor måste följa. Även om man har ett allvarligt sjukt barn och får möjlighet att hemundervisa måste denna läroplan följas. Vem bestämmer läroplanen? I Sverige råder det demokrati. Alla lagar bestäms i riksdagen av folkvalda representanter. En av dessa lagar är skollagen. […]

Hemundervisning och skolplikt i Sverige

Hemundervisning och skolplikt i Sverige

Innehåll Vad säger skollagen och skolverket om hemundervisning och skolplikt?Detta säger Skolverket om hemundervisning:Detta säger skollagen om skolplikten:Hemundervisning utomlandsWorldschooling och leva som digital nomadNågra tankenötter: Vad säger skollagen och skolverket om hemundervisning och skolplikt? Det är en ofta återkommande fråga eftersom lagen är lite luddig då man i Sverige kan hemundervisa av synnerliga skäl och […]

10 barnvänliga härliga skogar och utflyktsmål i Prag

Innehåll Obora Hvezda Ďáblicky HajLysolaje UdoliTiche Udoli Cibulka Divoká Šárka Draháň-TrojaKunraticeMala ChuchleProkopske Udoli   Det jag nog faschineras mest av här i Centraleuropa är den fantastiska naturen som känns mycket speciell. Den påminner på många sätt och vis om Gotlands magiskt vackra klipplandskap eftersom omgivningarna runt Prag består av flera 100 miljoner år gammal havsbotten. Landskapet här är dramatiskt […]

Konformismen och klonsamhället

Problemet för de som inte passar in i skolnormen i Sverige idag är inte att hemskolning är olagligt i sig eller att skolorna inte är anpassade för de som faller utanför utan att det inte finns rum i den socialt acceptabla världsbilden för något annat än skolnormen som den är. Till detta kan det adderas […]

Vår amningsresa 3.0 samt lite amnings-filosoferande

Snart har vi en 1,5 åring här. Han har växt till sig och utvecklats enorm de senaste veckorna. Han är inte bara bebis utan något mittemellan med mer spring i benen än vad jag orkar med. Det handlar inte bara om att “tas om hand” längre utan allt ska utforskas och prövas vare sig man […]

Flockbeteende, den naturliga flocken och staten

Att sticka ut kan vara smärtsamt. Det är ett hinder som ofta finns bland familjer som följer sina instinkter och som till exempel bryter de oskrivna reglerna för hur man får göra med sina barn i Sverige genom att exempelvis amma så länge barnet behöver eller att man funderar på hemskolning. Det kan vara oerhört […]

Ju längre tid vi reser – desto tydligare blir det. Vi är inte fria.

Det har snart gått två år sedan vi sålde huset och lämnade Sverige. Efter ungefär ett och ett halvt års resande, mestadels snabba förflyttningar mellan olika länder i Asien, Europa och Amerika, bestämde vi för att vi behövde ta en liten paus och vara lite mer bofasta. Det finns de som reser långsamt (vilket kallas […]

Värdegrunden och det egentliga syftet

Innehåll Varför ifrågasätts inte skolans “vara” i sig? Vad lärs egentligen ut och vad är skolans egentliga syfte? Värdegrunden Från råvara till produkt till kasserad produkt Det naturliga Att be om lov  Internet-revolutionen och en tsunami av inlärningsmöjligheter Vad är det som gör att det bara finns ett enda sätt för barnen att växa upp […]