Author Archives: Caroline

Bitcoin is a system for ownership and the ownership is why bitcoin fixes the world

Bitcoin defines ownership and with the ownership system that comes with bitcoin we will have a chance for true freedom.  Is money the root of all evil? I have always had a strong sense that money and the system was evil. That money corrupts. That money doesn’t make the world a better place. I simply […]

Swedish homeschooling refugees on the Free cities podcast

I had the pleasure to chat with Tim Allen, a film producer who lends his support to the Free Cities Foundation and hosts the Free Cities podcast. It was a wonderful opportunity for me to share our story with him, about having to leave Sweden because of the school system that forces all the children […]

Från tvång till frivillighet – familjeliv på en Bitcoinstandard

I våra hektiska liv där vi ständigt springer i ekorrhjulet och försöker hinna med vardagens krav kan det vara svårt att fokusera det som verkligen betyder något: tiden. Våra liv begränsas av tiden och tiden är ännu mer begränsad än Bitcoin (vars totala mängd kommer att vara 21 miljoner). Hur vi hanterar tiden under våra […]

From coercion to consent – Raising children on a ₿itcoin standard

Discover the concept of raising children on a “Bitcoin standard”. This article delves into peaceful parenting and self-directed learning, and how they align with the Bitcoin principles.

Ett manifest för en friare framtid

I detta manifest framhålls vikten av att utbilda barn med frihetliga ideal, vilket kan ske genom hemundervisning eller icke-statliga skolor. En sådan utbildning kräver försvar från frihetsförespråkare och främjar ansvar och entreprenörskap för att uppnå individens frihet och självständighet.

Building a Freer Future: A Manifesto for Peaceful Parenting and Sovereign Education

To shape a freer future for generations to come, we must take responsibility for ourselves and our children. The current trend of centralising power and shifting responsibilities from the family to the state is eroding our ability to shape our own future. Coercive parenting methods contribute to this trend, which in turn leads to the […]

Vote with your feet, build communities and shape your own reality

Homeschooling and all forms of private education is banned in Sweden. That leaves those that dont accept with a choice: to remain in it or leave for a place with greater freedom.

Rösta med fötterna, bygg gemenskap och forma din egen verklighet

När vi möts av ofriheter som skolplikten finns det två val: stanna kvar i det eller lämna det. Om vi lämnar det kan vi bygga communities med våra egna premisser och använda den negativa situationen som en motståndskraft och styrka för att skapa en ljusare framtid.

En tillbakablick på Tjeckiens coronatyranni och slutet på den

Här kommer en berättelse om tiden med coronarestriktioner, om hur tyrannin växte till sig, hur folket gjorde för att överleva, hur hemskolningen växte samt hur motståndet till slut gjorde att restriktionerna togs bort.