onsdag 21 juni 2017

Hur besvarar man "vanlig" svensk kritik mot hemskolning?

Om man går ihop med andra kan man med fördel hyra in experter till låga kostnader och på så vis skapa sin egen utbildning och gemenskap. Här har vi i egenskap av Prague Worldschooling samlats i en Zeppelinare på ett konstmuseum för att lära oss om Gullivers resor. Det var 24 personer med den här dagen varav ungefär hälften barn. 
Sverige är ett av de få länder i hela världen där man tvingar barn att gå i skolan, och där skolorna är tvungna att följa samma centralplanerade obligatoriska program, dvs läroplanen.

Det är känsligt att kritisera skolan eftersom vi har lärt oss att tycka om skolan och att det inte finns något annat än skola för barn som växer upp i Sverige. Det gör det rätt svårt att diskutera med personer som inte kan tänka utanför de ramarna, och kanske lite extra svårt för mig själv då jag personligen tycker att man kan dra paralleller till Nordkorea när man diskuterar det svenska skolsystemet med andra som hemskolar. Men kanske, på något litet litet sätt, kan man ändå väcka en tanke hos dessa personer i Sverige med de argument som följer nedan, som i princip är omöjliga att argumentera emot om man inte stöder våld och tvång.

Om tvånget

Det värsta i diskussioner om skolan är just tvånget. Att det är obligatoriskt att lära sig det som finns i läroplanen och att barnen har en "plikt" att gå i skolan. Det är verkligen absurt hur så få personer reagerar på själva tvånget med att gå i skolan. I diskussioner med andra svenskar vare sig det är föräldrar, anställda på myndigheter eller personer som är intresserade blir är det i princip alltid samma argument eftersom de har lärt sig att det är detta som är rätt och att det inte finns något annat.

Jag vill inte mina barn ska växa upp bland med denna trångsynthet med att det bara ska finnas den här utbildningsformen, som uppenbarligen skadar många barn och producerar en stor mängd icke-anställningsbara vuxna personer. Det är en av anledningarna till att vi lämnat Sverige - på så sätt får mina barn ett större umgänge med fritänkande personer kring sig och möjligheten att förverkliga sina drömmar och mål utan tvång och med vår handledning.

Mitt mål med den här artikeln är att upplysa de få som lyssnar, och hjälpa dem som känner att det är fel med tvång men ändå har svårt att sätta ord på just varför det är det.

Så här kommer lite enkla argument mot den kritik som man kan förvänta sig om man tar upp hemskolning och alternativ utbildning med en person som antingen inte vet vad hemskolning är eller som har förutbestämda meningar utan att ha satt sig in i det.

"Men alla barn har rätt att gå i skolan"

Det fick vi höra för första gången när vi hade möte med kommunens organisation strax innan vi bestämde oss för vår unschoolingresa. Vi hade blivit kallade till mötet eftersom min man kritiserat skolplikten i ett annat sammanhang där borgmästaren och kommunpamparna oplanerat råkade befinna sig i vårt hem. Han kunde helt enkelt inte kunde hålla sig för att han var så förbannad på skoltvånget som vi hört inte fanns någon väg runt. Under det här mötet hade de tänkt förklara utbildnings-alternativen som fanns i kommunen och att "alla barn har rätt att gå i skolan"  men möttes istället av detta ettriga föräldrapar som inte gav upp frågan om vad som händer om familjen eller barnet inte vill ha denna rättighet.

Är det en rättighet att gå i skolan om man inte kan välja bort det? Efter ett långt cirklande fick vi svaret som de inte ville ge - att om man väljer bort rättigheten möts man alltså med våld. Först i form av brev med hot från socialkontoret och en dom för att böta mer än vad man får i inkomst. De ville inte svara på vad som händer sedan om man inte är tillmötesgående men vi kan dra slutsatsen att det säkert går ungefär som med fallet Dominic. Att alla barn har rätt att gå i skolan är alltså inget annat än en felformulering där staten har rätt att tvinga barnen att gå i skolan. Och om man inte lyder kan det bli konsekvenser. Konsekvenser som skrämmer vettet ur samtliga familjer som skulle velat ha en annan utbildningsform för sina barn och som får dem att antingen fly eller rätta sig i ledet.

"Men hur ska barnen lära sig om de inte går i skolan?"

Det här hör man enbart från en person som inte vet vad hemskolning eller demokratiska skolformer är. Det är som att personen tar för givet att barnet är ett tomt blad som ska fyllas med det som någon har bestämt att vi ska lära oss i skolan. Som man inte kan lära sig om man inte blir undervisad. Det här går helt emot vad vi vet (forskningen säger) om hur inlärning och kreativitet fungerar och vad våra egna erfarenheter är. Tänk dig själv vad du kommer ihåg från din egen skolgång och hur du fungerar som vuxen. Saker som du är intresserad av skaffar du lätt kunskap om.

Saker som du inte är intresserad av är tråkiga och inte värda att lägga energi på. De glömmer hjärnan bort. För så fungerar den för att spara energi. Barn är naturligt nyfikna och kreativa. Dessa egenskaper förminskas eller försvinner när man blir skadad av tvånget. Man blir tillsagd att man ska göra något på ett visst sätt och under en viss tidpunkt (lektioner). Det fungerar för en del (som har blivit tränade till det och som tycker om det) men inte alla. Barnet kan få olika slags bokstavsstämplar (ADHD etc) för att han eller hon inte passar in istället för att bli förstådd och matad med det som han eller hon är intresserad av.

Hemskolning,  unschooling och demokratiska skolor fungerar så här att de, förutsatt att man faktiskt följer metoderna riktigt ger barnet det han eller hon är intresserad av i en miljö utan tvång och på så vis sker inlärningen. Man ger barnet verktygen att lära sig på vilket resulterar i att inlärningslusten bibehålls och barnet vill veta mer. I en skolklass där det kanske finns 25 elever på en lärare har läraren svårt att tillmötesgå alla elever på ett sätt som en vuxen kan göra med ett eller ett par barn. Läs mer om hur det fungerar HÄR.

Utanför skolan är det familjen som har ansvar att ge barnen rätt verktyg för livet. Vi som är vuxna "handledare" till ett barn som inte går i skolan befinner oss i det "riktiga" livet och vet vad som krävs för att klara sig där. Barn som inte går i skolan vistas inte i den konstgjorda skolmiljön och kommer på så sätt i kontakt med olika åldersgrupper och vardagshändelser som kan innebära en chock när man tar studenten. Ett barn som hemskolas av en engagerad familj får tvärtemot statistiskt sätt bättre förutsättningar för vuxenlivet och får bättre resultat i jämförelse med barn som går i statlig skola.

Men det sociala då?

En miljö där man är indelad efter ålder och geografiskt område i en grupp på ungefär 25 personer är det som är det normala i den svenska skolan. Man skaffar sig några eller många vänner i klassen men hur många hade du kvar efter din skoltid? Hur många är man vän med för att man delar intressen och mognadsgrad? Problemet med åldersindelningen är att barn är olika. De har olika bakgrunder och förutsättningar. När man är vuxen är det inte alls samma sak. Man ser bortom åldersgränserna och får vänner efter sina intressen istället. Så funkade det iallafall för mig och de runtomkring mig. Det jag finner är den stora skillnaden är att både jag som barn och många barn idag är obekväma med att umgås med personer i olika åldrar och skaffar sig intressen för att "passa in".

Man ska ha den senaste telefonen och rätt klädmärke. Och rätt bakgrund. Har man inte det kanske man blir mobbad eller utfryst istället. De vuxna ser inte efter barnen till den grad de behöver i skolan. Barn behöver lära vad som är rätt eller fel från vuxna istället för från jämnåriga. Så det är inte alls konstigt att det finns mobbing och grupptryck. Om 40% av personerna känner sig otrygga på din arbetsplats skulle du vilja jobba där då? Varför ska du då ha ditt barn i en sådan miljö?

Skolan kan vara en fruktansvärd miljö för många barn som de tvingas vistas i trots att de mår dåligt. Jag kan inte på något sätt förstå hur det här skulle socialisera barnen på ett bra sätt. Det är inget jag vill att mina barn ska lära sig. De ska inte behöva tvingas vara med andra barn som behandlar dem illa och auktoritära vuxna som dikterar hur de ska spendera sin tid. De ska ha vänner efter intressen och vänner som respekterar dem. Tiden ska respekteras också. Den är värdefull och inte någonting som ska slösas bort bakom en skolbänk när det kan finnas bättre sätt.


"Skolan är till för att fånga upp barn som faller illa"

Det här är den vanligaste kritiken som jag har fått när jag pratat om hemskolning. Det finns en förutfattad mening att barn som inte går i skolan och som blir misshandlade hemma inte skulle fångas upp om de inte gick i skolan. Det förutsätter givetvis att föräldern som inte skickar dem till skolan är en dysfunktionell person som inte orkar ta hand om dem och därför utövar sin aggressivitet mot dem.

Då är min motfråga. Hur skulle det gå ihop? Hur kan en förälder som inte kan ta hand om sitt barn på något sätt vara intresserad av hemskolning? Hemskolning är otroligt krävande. Familjen har 100% ansvar för sina barns inlärning vilket inte är något som jag tror skulle intressera en dysfunktionell person som misshandlar sitt barn. Här är snarare skolan en "gratis" förvaringsplats som tar ifrån dem sitt föräldraansvar så att det blir mindre besvärligt att ta hand om barnet.

"Skolan ska vara lika för alla"

Från skolverkets hemsida: "Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Var eleven än bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha en hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och andra olikartade förutsättningar."

Visst låter det fint men vi vet ju allihop att det är omöjligt för skolorna att faktiskt följa det och att det inte funkar. Barn har olika förutsättningar, kommer ifrån olika bakgrunder och har olika intressen och föräldrar som är engagerade i olika grader. Så är det bara. Vi vet att det inte fungerar för när barnen går ur skolan har en hel del inte de verktyg som behövs för vuxenlivet. Trots mer än 12 års "studier".

"Lika för alla" är dessutom mycket negativt för barn som är särbegåvade eller som behöver extra hjälp. Särbegåvade barn som redan har lärt sig blir uttråkade och tappar lätt inlärningslusten eftersom de inte får den utmaning de behöver. Det är så synd att staten inte ser dessa barn som resurser. Med extra stöd och i rätt miljö, kanske i en hemskolningsmiljö eller speciell skola, skulle de komma långt utan att lusten att lära sig förstörs. Så genom att säga att skolan ska vara lika för alla jämnar man ut barnen till medelmåttor istället. Alla behöver inte nå akademisk framgång. Universitetsstudier är verkligen inte för alla och faktiskt skadligt för samhället för om alla blir akademiker snarare än att sikta på de jobb som behövs blir det ont om jobb för akademiker och brist på personal i de yrken som behövs.

Men hur ska en förälder som inte har pedagogisk utbildning kunna undervisa?

Föräldrar som väljer att hemskola sina barn blir ofta kritiserade för att de inte har kunskaperna för att lära ut eftersom de inte är lärare. Såhär tänker jag: Kvalitén på lärarna varierar kraftigt och tyvärr ser det ut som man inte behöver vara särskilt smart alls för att komma in på lärarprogrammet. Man kunde 2013 komma in på lärarprogrammet med 0,1 på högskoleprovet av 2,0 möjliga. Ett resultat som man kan få utan att ens läsa frågorna. Som om det inte räckte kunde man komma in med 0,05 av 2.0 möjliga år 2015. Man behöver alltså vara smartare än 0,4%  av de som gör provet, och kan dessutom göra provet hur många gånger som helst och ta det bästa resultatet för att bli lärare. Dessa personer som alltså kan komma in med minsta möjliga undervisar alltså våra barn i skolan. Min egen erfarenhet är att det var få lärare som faktiskt kunde se alla och som jag tyckte om.

Att undervisa en hel klass med goda resultat och kunna tillgodose alla elevers behov är faktiskt något som inte många klarar av. Nu säger jag inte att alla lärare är såhär. Självklart finns det riktigt bra lärare som navigerar i systemet, som är omtyckta och klarar av sitt jobb galant. Det är de ungefär 95% andra lärarna som jag talar om. I det fallet då man har en lärare som kommit in på utbildningen för att det är det enda han eller hon kunde komma in på så vore det bättre att antingen automatisera lärandet eller ta utbildningen i sina egna händer. Idag finns det många program och sätt att lära sig som mer eller mindre ersätter lärarens jobb, till exempel det fantastiska gratis-programmet Khan Academy. Vi blev förvånade över att ingen kände till det i de många skolor vi besökte innan vi lämnade landet. Det kanske säger något? När man handleder sitt barn i hemskolning kanske man inte har alla kunskaper som man tycker behövs. Charmen med hemskolning är att det ingår för föräldrarna att lära sig själva och barnet hur man lär sig och hur man tar reda på saker vilket är betydligt mer värdefullt.

Men betygen då?

Man behöver betyg eller kunna visa upp varför man ska komma in på en utbildning i universitet och högskolor. Hemskolade barn kan sikta på att skriva prov för att få betygen eller visa upp sin reella kompetens. Utomlands, i tex USA, är hemskolade barn gärna accepterade i den högre utbildningen. Anledningen till detta är att de verkligen brinner för det de är intresserade av vilket gör att de faktiskt kan ha bättre förutsättningar att komma in. De hemskolade barnen gör ifrån sig betydligt bättre statistiskt sätt i USA. Men vem har sagt att våra barns högre utbildning kommer se likadan ut som vår egen? Är inte det lite...hm bakåtsträvande? Med de verktyg som finns idag pekar mycket på att utbildningar kommer ske online och mer självständigt. Som hemskolning. Så om man är orolig för betyg får man fråga sig varför man ska ha dem, och ifall man behöver dem får man göra de anpassningar som behövs helt enkelt.

Men blir inte barn hjärntvättade om de inte går i skolan?

Svar ja. På sätt och vis. Ett barns hjärna tar ungefär 25 år att utvecklas fullt ut. Man föds, får erfarenheter och lär sig. Man kan välja olika vägar - SOM FÖRÄLDER. Inte som barn. Som förälder har man en skyldighet att ge sitt barn bästa möjliga start under förutsättningarna. Det är något som tyvärr fråntas oss till en stor del av mamma staten. Det är någon annan som ska göra det. Någon annans ansvar. Är vad vi lär oss i skolan. Staten bryr sig inte ett skit om hur det går för ditt barn. Det är alltid någon annans fel. Det vi lär oss i skolan om skolan och staten är helt bakvänt. Det är hjärntvätt att staten är bra och att man inte klarar sig utan en stat. Och att man inte kan själv. När det egentligen är helt tvärtom. Det är barnets föräldrar och ingen annan som har ansvar för hur det går till vuxen ålder med barnet. De allra flesta som ens har intresse av hemskolning är enligt min erfarenhet MYCKET engagerade och tillgivna föräldrar som vill det allra bästa för sitt barn, och inte några galningar som vill hjärntvätta barnet med sin religion - även om det förekommer. Att tvinga på sin tro på något som det inte finns vetenskapligt bevis för på sitt barn är inte något som jag alls tycker går i linje med ett fredligt föräldraskap där man ser till barnets bästa. Det är inte heller något som kan lösas med påtvingad statlig skola heller i det system som finns.

Hur ska ett hemskolat barn kunna anpassa sig till ett vanligt liv med ett 9-5 jobb?

Om barnet vill det ska barnet kunna det med rätt vägledning. Frågan är varför någon någonsin skulle vilja att ens barn skulle leva samma ekorrhjulsliv som de flesta gör? Det här är verkligen något av det som mest lockar mig med hemskolning iallafall (förutom icke-tvångsbiten). Både jag och min man har haft mycket kortvariga anställningar med sådana jobb. Och slutat för att det känns fängslande. Vi vill inte att våra barn ska behöva gå igenom det. Ett monotont liv med ett vanligt svensson-jobb är ingenting för en fri själ. Några tycker att man måste ha vanliga jobb och spara till pensioner för att leva tryggt. Har du öppnat ditt röda kuvert? Jag har. Det är ingenting jag räknar med. Och definitivt inget som kommer finnas för våra barn i framtiden så som det utvecklar sig nu. Mitt och min mans mål är att lära våra barn att bli självständiga individer som kan planera för framtiden utan att förlita sig på staten. Som kan skapa sin egen frihet genom att försörja sig på ett sätt som inte fängslar dem. Och koncentrera sig på det allra viktigaste i livet istället. Som sina barn. <3

Hur ska barnet kunna bli en god samhällsmedborgare om han eller hon inte går i skolan och kan följa samhällets normer?

Det här har jag hört ett par gånger och det är lika chockande varje gång. Varför skulle vi någonsin vilja att våra barn skulle följa "samhällets normer"? Det är exakt det som hemskolning INTE handlar om. Att bli formad, konformerad för att "passa in". Om barnet nu skulle vilja passa in och gå i skolan ska man givetvis låta barnet få göra det. Många som hemskolar upplever att deras barn någon gång vill gå i skolan. En del stannar kvar men många går tillbaka till hemskolning. När man redan har varit en fri själ blir det svårt att vänja sig vid något annat.

Håller du med? Håller du inte med? Vill du diskutera? Hör av dig i kommentarsfältet nedan!

måndag 10 april 2017

Political correctness and state worship in Sweden is born in school #stockholmIm writing this with the current events in Sweden in mind and to let the world know how people raise their kids there which I believe is the answer to the why. The Swedish society is well known abroad for being so progressive and liberal. When people hear what I say about Sweden and why we left they always get a shock as it contradicts everything. Almost nobody there are Swedish refugees leaving Sweden both for educational reasons and because the humongous amounts of taxes.

Since we left I can see it more clearly as we are outside of "the bubble", why Sweden is turning into a totalitarian state where you are not allowed to disagree with the consensus and the quality of life is going down. There is a huge problem I believe, and that is that the Swedish people have been taught to be afraid what other people think since an early age. That is why political correctness can dictate so much, and that is why the regular Swede is so state abiding and so clone-like. It is why the regular swede cares so much about what other people think of them. 

I grew up in Sweden and went through the system just like everyone else does, but having grown up without a father and with a mother that 100% trusts the state and going through abuse in kindergarden and school I see myself as immune and dont buy into the belief that the state is there to look after our best interests.

I am convinced that the Swedish "sheepishness" in not doing something about a situation like this one where two idiots managed to rob a shop with a big crowd watching them and nobody intervenes is something learnt in our upbringing. I couldn't imagine this happening somewhere else. We learn to be scared of intervening and of what other people think in a young age. 

In Sweden a huge proportion of kids go to daycare as both the mother and father have to work full time in most cases, to be able to keep their lifestyle and pay 70% of their wages in taxes. Most one year old and 90% of two year olds are attending  kinder-garden. Before the forced school age of 7, almost everyone will have gone to kinder-garden.

From my own experience, from peers, friends with kids and what I read, I have learned that you spend most time of your waking hours growing up in the kinder-garden. A parent that goes to a regular work place will have to drop off their child about 7:30 am and collect them at about 5:30 pm. That means 10 hours away from the parent per working day for a lot of children. Then at home, the parent has to cook and prepare the children for bed time which leaves little time to actually bond and learn from the parent. I think most people are aware that it IS damaging to separate very young children from the parents for longer times, there are so much to read about it so you can look up the recommendations and risks yourself. Kids show higher levels of cortisol, a stress hormone, in the afternoon at daycare.

The kinder-garden a place that is almost always understaffed and where behavior is learned from peers instead of experienced adults to some degree. As a child you learn that if you don't fit in you don't get loved. You learn to behave in a certain way, follow the group norms set by the stronger children and you learn what is right and wrong from their perspective. You also learn what to wear, what your interests should be and how you should be. If you don't you get punished for it. This continues in school and when out in the adult life some people don't know what to do and just continues to study instead of knowing what they want do in their life.

This programming - by peers - rather than by parents and present adults - creates weak persons that are very sensitive to what other people think and just want to fit in. It creates reliance on the state rather on than on the family.We learn, very clearly, also from the school curriculum, that we should believe that the state is like our parents and takes care of us. We learn that all we have to do is to study, pay tax, adapt to society and continue the circle with our children.

This was a shock to me when I became a parent myself. How the other parents where so concerned of doing exactly what the state dictates for breastfeeding and looking after small children, how most conversations were about which kinder-garden you were going to send your baby to, and the worry about keeping the SGI (parental government benefits) intact. 

People are so concerned with doing the "right" thing to get the "welfare" from the state so they get blind for what happens around them. It becomes more important to get the "benefits" (with different names not to sound too much like what it it!) for some then to leave the country so that the children doesnt get abused. In Sweden there is a forced school system, where ALL schools have to teach the same curriculum which is basically to learn to be politically correct and another sheep in the herd). You as a child don't have any choice. If you are bullied, already know what they are teaching, or just don't want to go, you are forced to go there regardless. I am disgusted by these people that have their children bullied in school and still don't take their kids out of the school, even if that means leaving the country, just to keep their parenting money. Little do they know that they would have more money with the less taxes you pay in most countries anyway.

People are so scared of being ostracized because that is the worst that can happen that people around you hate you, for your opinions that doesn't fit. This is the reason why political correctness can reach so far, and with people not doing something about it even they know its wrong. This is why the current government, which most people hate anyway, can continue to take decisions that are bad without people rebelling against it. It is the quiet bullying where nobody wants to take action but they are happy to vote for someone else to do the dirty work. And the hypocrisy where people say that they want to help other people but when it comes to it they really just want other people to pay. Where people are saying they want the best for the children but what really happens is that 4 out of 10 children feel unsafe in school. 

I believe that the only way to stop this is for parents to be present and to give the children clear guidance rather than having their role usurped by the state. The state should not provide education (or anything for that matter) as it clearly doesn't look after each child's best interest and it is immoral that the state should take money from people to fund creating generation after generation of people molded to guard the states best interest. 

Watch this very interesting video where the journalist Tim Pool interviews an anonymous psychologist about the social pressure in Sweden.


Of course not everybody is blindly following what the Swedish state dictates, and that is not what Im saying, but the majority does. My thoughts are that if people abroad would know why it came to this, we could do something about it in small steps, because nothing is going to happen within Sweden.

What needs to happen is that people need to stop being punished for thinking differently, whether its how we want to raise our children, how we want to live or what we think about politics. You can think what you want as long as you dont hurt other people or take their property which is enough, wouldnt you agree with it? Sweden is full of different kinds of people. In the cities is quite multicultural which didnt use to be a bad thing.

A lot of people are of mixed origins, including myself. Many has come there the last few decades to escape war and poverty and lead a better life. Now their tyrrants are coming here, and are lawfully allowed to promote violence and death according to the Swedish constitution. Meanwhile, the state is funding a theatre play that humanises jihadists, which was played yesterday to "honor" the victims of most recent terrorist attack and politicians are working towards "helping" the jihadists back into a "normal" swedish life. The amount of cognitive dissonance and tolerance is shocking. This needs to change, and change I believe is hard to achieve with adults but can be done with how we raise our kids.

The same day people were gathering to honor the victims. "Gothenburgs city theathre is playing tonight for Stockholm." Source: Politikfakta


Do you agree with what Im writing..or not? Do you have some other input? Lets hear your thoughts! Everyone is welcome to comment as long as you can come with arguments in a respectful tone!

måndag 3 april 2017

Kokořín-skogen - magisk natur, primitiv byggteknik och mystiska stenskulpturer

ENGLISH version HERE


En kort bilresa norr om Prag finner man den magiska Kokořínskogen. Det är en ganska stor vild skog med häftiga sandstenspelare, grottor och skulpturer av den tjeckiske konstnären Václav Levý.

Vi fick koordinaterna av en vän och gjorde en halvdagsutflykt hit för att promenera i skogen och bygga en koja. Att vi hittade de stora stenskulpturerna "čertovy hlavy" (två djävulshuvuden) var bara en bonus.

Ca 30-40 min norr om Prag.

Stekande hett!Slutet av mars och början av april har bjudit på fantastiskt sommarväder. Det har varit 20-25 grader och det blommar för fullt, fast skogen har inte riktigt hunnit ikapp än. Här hittar man enstaka blåsippor och vitsippor.Denna dag passade perfekt att bygga en koja enbart med hjälp av en billig variant av en morakniv så det var det vi gjorde. Pojkarna tycker om en Youtube-kanal som heter "Primitive technology" som drivs av en kille i Australien som kan bygga nästan exakt vad som helst med bara händerna. Favoritvideon är denna där han bygger ett lerhus med takpannor och eldstad.


Genom primitive technology har vi lärt oss att göra "rep" genom att ta den mjuka barken från unga träd. Vi fuskade och hade med oss en kniv. Vi byggde inte heller färdigt kojan men det började mörkna så det får vänta till nästa gång.

Knyta med "rep" av bark.

Vad är nästa steg?

"Takpannor" från en nedfallen tall.Efter en tids kojbyggande började det mörkna. Hoppas kojan står kvar tills nästa gång!

På vägen tillbaka hittade vi massor med kojor i olika stilar som folk hade byggt. Helt rätt skog för att hitta byggmaterial!Porös sandsten med många håligheter.

Med plats för oss också!

Vi körde hem en annan väg och fick den här fantastiska utsikten över Kokořín-slottet. Vägen slingrade sig i den täta skogen mellan branta stenpelare och mysiga familje-pubar i hansochgreta-liknande hus med lekplatser. Det här blir en utflykt till nästa gång vi är i området. Då ska vi också göra en längre promenad och titta på de övriga skulpturerna och grottorna. Eftersom vi var upptagna med vårt kojbygge hann vi inte att gå vandringslederna som fanns där. Den som vill göra en längre vandring kan gå hela vägen till slottet. Det finns många intressanta saker att se i skogen som till exempel grottor, ett kloster, vackra karvade stenfigurer och mystiska stenpelare.
fredag 31 mars 2017

Svobodná škola - En demokratisk skola i PragVi har hittat till en underbar demokratisk skola i Prag som är lite som ett unschooling-kooperativ med lärare som mentorer. Den heter Svobodná škola vilket översätts till "fri skola". Det som är utmärkande för den här "skolan" är att de har en mycket respektfull attityd mot barn och att inlärningen inte sker med tvång. De som har mindre barn går dit 1-2 gånger i veckan vilket är helt lagom. De större barnen (tonåringar) går dit varje veckodag. De har olika klasser som man kan vara med i som parkour, teater, tjeckiska (som de ordnat i samarbete med oss som är worldschoolers och på ett lekfullt sätt), musik, bild, träslöjd och utflykter till gårdar och museum. De flesta som är här är tjecker, men det finns flera familjer som är utländska eller har en utländsk förälder också. Nu går vi hit två gånger i veckan, på parkour och tjeckiska. "Lektionerna" sker på tjeckiska men många pratar engelska. Jag ser det inte som något problem då parkouren till exempel är en fysisk aktivitet, och det är ett bra sätt att lära sig ett språk genom en aktivitet.
Det mysiga när vi hade vår första tjeckiska-lektion var att vår grupp med 3 worldschooling-familjer var med i samma klassrum som de redan hade aktivitet i, som hade lektält och leksaker för de små, spel, böcker och annat för de stora. Barnen får "hänga" här också när det inte är någon "lektion". Det var en himla mysig stämning som påminde en hel del om en unschooling-konferens vi gick på för ett par år sen i USA där barnen höll på med sina egna grejer utan restriktioner. Några barn sökte information på Youtube, medan några spelade Carcassone, ett barn höll på med "flower sticks" och några gick ut på gården och dansade och snurrade dekorativa långa band på pinnar i luften. Vi var både ute och inne. Barnen lärde sig färgerna till exempel den dagen genom att spela twister.

Denna "skola" är 100% privat vilket inte på något sätt liknar det system som finns i Sverige med sk. "privata" skolor (som finansieras av skolpeng som kommer ifrån stulna medel). Det vill säga, de som är med betalar hela kostnaden och har därmed saker att säga till om. Skolan har ingen skyldighet gentemot staten och behöver inte följa någon skolplan eller några direktiv. Den här skolformen är givetvis inte tillåten som skola i det tjeckiska systemet så den är officiellt sett en förening för familjer som hemskolar. Det finns några fler demokratiska skolor här som jag har hört talas om men denna är den som jag känner till och som vi går till eftersom den ligger i närheten där vi bor.

Vad är en demokratisk skola?

För den som inte vet vad en demokratisk skola är så är den korta beskrivningen att det är en skolform där barnen har rätt att bestämma innehållet i utbildningen och besluta saker och ting - alltså en direktdemokrati. Det är en respektfull skolform gentemot barnet. Den har ingenting att göra med vare sig stat eller värdegrund. Denna skolform är givetvis inte tillåten i Sverige eftersom skolorna där måste följa läroplanen och statens indoktrinering. Det finns en lista på några skolor här, men jag vet inte om den är aktuell.


Vi fick tipset att köpa in den här boken, en bilderbok med penna som läser upp orden på engelska eller tjeckiska.

torsdag 23 mars 2017

En Bo-i-Prag-guide för egenföretagare och familjerHär hittar du för- och nackdelar med att bo i sagostaden Prag samt praktiska tips som förenklar livet om du vill flytta hit för att starta eget företag eller ge dina barn en friare utbildning i detta centraleuropeiska EU-land som inte ligger så värst långt bort från Sverige.

Vi har varit i Prag i mer än 8 månader och har gradvis vant oss mer och mer vid att vara här. Det här är det längsta vi har varit i något land sedan vi lämnade Sverige 2015. Tillräckligt länge för att veta hur det är att "bo" här som utlänning iallafall. Det finns många fördelar att flytta till Tjeckien för de som vill få större mer frihet.

Här är 5 anledningar att flytta till Prag


1. Ökad livskvalitet genom lägre kostnader

Våra matkostnader ligger på ungefär hälften mot vad de gjorde i Sverige. Ett paket smör kostar ungefär 10 kr, butiksbakat bröd kostar ungefär 8 kr för en stor limpa, 1 kg mjöl 4 kr, 1 kg jordgubbar (ej säsong) kostade 35 kr häromdagen. En spårvagnsbiljett kostar 8 kr. Äta ute på restaurang lägger vi i princip aldrig mer än 50 spänn på per person. Städhjälp hemma och barnvakt kostar 50 kr i timmen. Mataffären ligger 100 meter från dörren men åtminstone en gång varannan vecka beställer vi mat på Tesco som levererar direkt till dörren för 20 kr vilket kan vara skönt om man har trappor eller inte har bil. Du kan anlita en privatlärare för nästan vad som helst till låga kostnader och ha råd att få hjälp mer saker som du säkert inte skulle ha råd med i Sverige. Genom att ha råd till att få hjälp med saker kan man frigöra tid till annat som till exempel att njuta av den vackra naturen och de många spännande slotten som finns här med familjen.2. De har redan upplevt kommunismen och nu är det tvärtom 

Ingenstans i världen kan man finna en frihetlig utopi tyvärr men Tjeckien är det närmsta vi vet om så därför hamnade vi här. Attityden bland folk är ganska tvärtemot den i Sverige - det finns ett mycket större eget ansvar och behov att bli lämnad ifred. Det finns därmed många fler möjligheter att göra vad man vill som man kanske skulle bli hindrad att göra i Sverige.

Tex grejen med vapen. Jag tycker personligen att det är lite småläskigt med vapen och det är inte direkt något som jag är intresserad av mer än att jag har åkt på en skjuthelg i skogen här en gång - MEN - jag tycker det är en självklarhet att var och en ska få bestämma själv om de vill ha ett vapen eller ej och att staten inte ska ha ensamrätt till det. Har en vän som har conceal carry permit. Som utlänning med uppehållstillstånd har jag möjligheten att få det också - det är just det - att ha möjligheten.Man får säga vad man vill sålänge man säger rätt i Sverige. Gör man inte det kan det innebära social utfrysning och problem - men inte här. De har redan upplevt det under kommunismen. Politisk korrekthet påminner dem precis om detta. Ta som exempel Springare-demonstrationen där tjeckiska polisen och lokalbefolkningen manifesterade så nära ambassaden det gick eftersom de hade blockerat hela huset med stängsel och poliser som de anlitat. Vilken ironi att poliser vaktade poliser som var deras kollegor som stod upp för en polis! Vi var de enda som faktiskt var svenskar. Det är tåga i det tjeckiska folket. De ställde upp för vår yttrandefrihet.

Foto: Parlamentnilisty


3. Låga skatter och trevliga villkor för företagare

Har man ett vanligt jobb betalar man ganska hög skatt men som företagare kan man få betydligt bättre villkor än i Sverige. Anlita en revisor för att hitta den bästa lösningen. Tjeckien vill gärna ha hit entreprenörer och det visar de genom att erbjuda låga skatter. Beroende på vad man gör kan man skatta för 6-15% så man kan säga ett Tjeckien faktiskt är ett okänt skatteparadis två länder ifrån oss. Det är också billigare att anlita konsulter och hjälp till företaget så det blir enklare helt enkelt.

4. Möjlighet till hemskolning och alternativ utbildning

De tjeckiska oskolarna brukar klaga på hur förjävligt det är att man inte blir lämnad ifred och får göra hur man vill med sina barns utbildning. Det gör de helt rätt i. MEN - om man jämför med många länder har de ganska bra här ändå för man FÅR hemskola och det finns privata skolor. För att kunna oskola behöver man vara lite mer finurlig, man behöver en rapport från en psykolog som rekommenderar hemskolning och man behöver vara skriven i en skola. Man kan vara skriven i flexibla skolor om man vet vilka så att man får en kontakt-dam som fyller i rapporterna var 6:e månad men låter en göra vad man vill så länge man har något att visa upp. Jämfört med t.ex Finland är det tjeckiska systemet trots att det är reglerat lite friare.

Det finns skolor och förskolor som är 100% privata. Alltså: De har INGEN finansiering från staten och därmed inga skyldigheter mot den vilket är en stor skillnad jämfört med Sverige där det också finns "privata" skolor. Hur fri tror du de är när de tvingas följa läroplanen och finansieras av skolpeng som kommer från skatterna? I Tjeckien finns det också privata skolor som får stöd från staten, en ganska stor andel faktiskt och de har självklart skyldigheter mot den också. Har en vän som driver en skola med fredligt föräldraskap som profil som är en sådan men han tycker det är ganska fritt eftersom myndigheterna bara bryr sig om vad som står på pappret och de har mer friheter här.

Såhär kan oskolning (unschooling) se ut.

5. Lätt att leva

Många tror att språket är ett stort problem för att kunna leva här. Tjeckiskan är inte världens enklaste språk tyvärr MEN det är fonetiskt så det man läser uttalar man så som man läser iallafall. Merparten av expats här pratar inte tjeckiska och många har aldrig känt ett behov att göra det vilket inkluderar min man som inte har några problem med språket för att göra något som han vill. Själv tycker jag om att lära mig språk och pratar 4 flytande och kan konversera enkelt på några till.

Tjeckiskan har varit den största utmaningen för mig. Jag kan namnen på nästan alla frukter och grönsaker i affären men har svårt att fråga om saker och ha en enkel konversation. Det finns tjeckiska-lektioner och privata lärare som man kan anlita här till inte alls mycket pengar. Själv tog jag lektioner i två månader med barnen men just nu har vi inte tid. Det finns många tillfällen att träffa både tjecker och utlänningar som pratar engelska genom olika nätverk och den mesta servicen man kan tänkas behöva är på engelska så man klarar sig bra utan tjeckiskan. Det finns så många utlänningar att det till och med finns ett stort nätverk här.

Den stora fördelen med ett billigt ex-kommunistiskt land där man får större frihet att göra det man nu gör är att utbudet av olika slags service är större än i ett så reglerat land som Sverige.

Förenkla din vardag i Prag såhär:


Saknar du svensk mat?

Handla svenska nödvändigheter på IKEA - De har prästost och pyttipanna! Och Marabou-choklad! Det finns två ikeor här, den ena ligger norr om stan i Cerny Most (Svarta bron) och den andra söder om. Båda går att ta sig till med tunnelbanan (gula linjen). De har exakt samma saker och priser som i Sverige.

Tjeckien ligger mitt i Europa. Res enkelt här och till andra länder

En fördel (enda kanske?) med kommunismen är att de har ett väldigt välutbyggt transportsystem här. Det finns över 500 spårvagnshållplatser på mer än 30 linjer. Spårvagnarna går nästan dygnet runt. Tunnelbanan har bara 3 linjer men tar en snabbt från ena sidan stan till den andra. Tågnätverket är välutbyggt. Kollektivtrafik och tågtrafik är billigt med många avgångar. För att kolla förbindelser är det enklast att använda google maps så får du se nästa avgång och varifrån - även för spårvagnarna. Har du bråttom någonstans är det lätt att beställa en Uber billigt. Vi betalade 30 kr för 15 minuters resa.Tack vare placeringen mitt i Europa är det lätt att ta sig till olika länder. Vägarna är bra här så det går snabbt att ta sig till gränserna. Det tar med bil bara 1,5 h att åka till Polen från Prag, 3 timmar till Bratislava eller Wien, 7 timmar till adriatiska havet eller 5 timmar till Österrikiska alperna. (Men man behöver inte åka till sistnämnda för det finns skidåkning här).

4 årstider med lite längre sommar

Här finns 4 säsonger vilket jag tycker är trevligt. Det kan faktiskt bli uppemot 40 grader på sommaren här och den håller i sig lite längre än i Sverige. Vi badade utomhus i slutet av september när det var 30 grader.

Fri bostadsmarknad - INGA köer! 

Att man ska behöva köa i 30 år för att få en hyreslägenhet i centrala Stockholm är absurt. Jag har ingen förståelse för hur någon kan tolerera det. Själv har jag genomgått flera helvetesperioder pga den ofria hyresmarknaden i Sverige så det är verkligen en befriande känsla att veta om att man få en bostad DIREKT och MITT I STAN här. I Sverige får man inte hyra ut privat en längre period och de hyreslägenheter som finns är genom marknadskapitalistiska företag som har monopol. Det bästa stället att hitta bostäder som du kan hyra eller köpa är genom s-reality.cz.

Enkelt att låna och köpa bostäder 

Skaffa en lånmäklare som hjälper utlänningar. Om man är egenföretagare kan man lätt få lån om man kan bevisa sin inkomst. Det enda man behöver se upp med när man köper är att man kollar vem som står som ägare på lägenheten på registret här som heter "Katastra". Det är inte vanligt att man blir lurad men här kan man dubbelkolla att den som säljer lägenheten faktiskt äger den och att man finns i systemet som ägare sedan. Räntan ligger på ca 1.85% år 2016 och man behöver som egenföretagare ha en insats på 15%. Man kan äga flera lägenheter så länge man kan visa att man har råd att betala för dem. Det är mycket vanligt att man gör det här så att man kan "spara" i fastigheter och få en inkomst i form av att hyresvärden betalar av lånet. För vem sparar i pensionsfonder nu för tiden?? Jag har hört om utlänningar som köper upp hela hus som de sedan hyr ut.

Ett okänt paradis i Europa för egenföretagare

Starta företag i Tjeckien! Det här okända lilla skatteparadiset erbjuder låga skatter när man väl har registrerat sitt företag här vilket inte är så krångligt när man vet hur man gör. Man måste ha bevis på att man har ett boende här som tex ett hyreskontrakt. Man tar med sig det och sitt pass till ett kontor som kallas "Živnostenský úřad" där man ansöker om "živnostenské oprávnění" (trading license) som motsvarar enskild firma ungefär. I vårt fall låg kontoret i Prag 7 i en stor grå byggnad (adress Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7) och det finns service på engelska (det är viktigt att man tar rätt nummerlapp för den engelska kön för annars får man ta en ny och vänta igen). Öppettiderna är normala men det är bäst att gå dit på morgonen för att vänta mindre. Efter en vecka får man sitt bevis att man har ett trading license här vilket gör att man kan driva företaget här. Man kan tex fakturera ett företag som man har i ett annat land. Revisorer kan du hitta på exempelvis expats.cz eller genom att fråga någon som har företag här. Gör man allt rätt ska man få ett bevis att man skattar här efter ett par veckor.

Uppehållstillstånd/Vård

Om man vill få uppehållstillstånd och tjeckisk vård som boende behöver man registrera sig HÄR. Det är rätt krångligt att fixa så det är bra att ha med någon som pratar tjeckiska.

Man behöver social försäkring som man får när man registrerat sig och en "public health insurance" som man behöver ordna själv, tex VZP eller OZP vilket man kan göra innan man får uppehållstillståndet. Det kostar för oss ca 1490 czk per vuxen per månad. Som EU-medborgare behöver du inte det om du är turist här. Då går du till sjukhuset (nemocnice motol) och tar med dig ditt pass och EU-försäkringskort bara men det gäller bara vanlig akutvård. Man följer skyltar med bilder på en kines, indian och en afrikan för att hitta till "cizinecka" (utlänningskliniken).

Jag kan bara gissa vilka problem ett svenskt sjukhus skulle få med den här vägvisningen..

Vi har varit på Nemocnice Motol ett par gånger, frågat oss fram på knagglig tjeckiska, och irrat runt där tillräckligt många gånger för att ta beslutet att köpa privat vård istället. Väntetiden för akut vård som det inte är bråttom med är ca 2 timmar och det är stressigt att gå vilse. Läkarna pratar engelska men resten av personalen har inte gjort det och väntetiden tycker jag kunde vara kortare så vi har vård på en klinik som är ganska dyr men med helt engelsktalade personal som huserar i en slottsliknande byggnad i utkanten av Prag. Utanför finns statyer av en ammande kvinna, en gravid kvinna och personer i en hängmatta.


Om man har ett akut problem får man komma direkt annars är det några dagars väntetid för att boka tider. I baspaketet ingår det en grundlig koll som heter "preventative check-up". Jag är cynisk kanske men detta att det inte erbjuds i vanlig vård är bara ett tecken på att man tjänar pengar på att folk blir sjuka tycker jag. En fördel med den här kliniken är att man kan gå hit som turist också och betala hela räkningen om man inte har försäkring.

Hitta frihetligt sällskap och aktiviteter

Det som kanske avskräcker någon mest att flytta till ett främmande land kan är att inte hitta ett sammanhang, att inte känna tillhörighet. För mig är det är en gåta hur personer som ifrågasätter staten och särskilt utbildningen och normerna om man har familj kan fortsätta bo i Sverige. Jag tror inte det finns något land i Europa som inkräktar på familjen och personliga friheter så som staten gör i Sverige. Om man vill hitta familjer som hemskolar av frihetsskäl är det här ett bra alternativ. Om man vill kunna driva företag enkelt och vill ha ett umgänge där det är en självklarhet att skatt är stöld ska man absolut ta sig hit. Här är några inkörsportar: I Bitcoin-cafeet Paralelni Polis hittar du frihetligt sällskap och aktiviteter som föreläsningar och träffar. För att lära känna engelsktalande libertarianer kan du gå med i den här Facebook-gruppen. Ett annat mysigt cafe som också tar bitcoin och ordnar aktivititeter för engelsktalande är denna. Bland oskolarna i Prag (se länk nedan) hittar du frihetliga familjer också.

Det finns en anledning till varför Europas största frihetsträffar som LibertyCon och Hackers Congress hålls här, och att grundaren av Liberland är tjeck.

Oskolning, worldschooling och demokratisk skola i Prag

Ta gärna kontakt med den tjeckiska unschooling-organisationen Svoboda Uceni (som håller till i Paralelni Polis)

Jag driver Prague worldschooling som är en plattform för nomad-familjer och nyfikna lokala familjer som hemskolar. Jag ordnar aktiviteter och träffar för alla som vill vara med. Det finns hur många alternativ som helst för familjer och utbildning här. Läs gärna i bloggen så kan du se ungefär vad man kan göra.

Skolan Svobodna skola (fri skola) kallar sig demokratisk skola men är det närmsta man kan komma amerikanska hemskolningskooperativ här. De känner till situationen i Sverige och välkomnar gärna familjer från andra länder.Hungrig? 

Beställ take-away hem på damejidlo.cz. Detta är en sajt på engelska och tjeckiska där man kan beställa mat från alla restauranger som registrerat sig hos dem till en sjysst kostnad. Ett bra alternativ när man är för trött för att laga mat och inte orkar gå ut till de otaliga billiga restaurangerna som finns här. Man blir automatiskt mer lat tror jag när man kan beställa hem tex god indisk mat och kolla på en film istället medan man väntar. Se min äta-ute-guide i den mysiga stadsdelen Holesovice.

Beställ mat hem från Tesco - Tesco är som Storbritanniens version av Walmart som flyttat till Östeuropa så de har mer eller mindre allt som man kan tänkas behöva. Man beställer på tjeckiska eller engelska och väljer en tid som passar för hemleverans för ca 20kr så får man hem det samma dag eller inom några dagar.

Utanför turistkvarteren i de områden där folk faktiskt bor finns det små mataffärer duttade längs med vägarna som kallas "Potraviny". Av någon anledning drivs de nästan alltid av en vietnames. Om man tröttnar på gulascher kan det vara bra att veta att vietnamesisk mat är lika mycket husmanskost som kebab är för svenskarna.

Bun Bo Nam Bo

Ölen!
Tjeckien är öl-landet nummer ett vilket är goda nyheter för den som är frihetlig eftersom frihetliga brukar gilla öl. Öl är nästan vanligare än vatten. Tjeckerna konsumerar mest öl i hela världen och därför är det inte konstigt att det kryllar av både mikrobryggerier och stora bryggerier som producerar öl i världsklass. Det gamla stadsbryggeriet ligger ett stenkast från oss. Runt hörnet finns en ölspecialist som bland annat säljer över 180, ofta udda sorter från olika mikrobryggerier. På gatorna inom en 3-minuters radio finns minst 20 pubar som serverar förstklassig öl för drygt en sisådär 12 kr. Märkligt nog är det inte så många med ölmagar här som det borde vara på gatorna - det är populärt att vara hälsosam också. Runt omkring stadsbryggeriet finns flera rawfoodbarer, yoga och personliga tränare. Cykling och klättring är populärt för att hålla ölmagen i schack. Och vet du, ska du på picknick i skogen eller till en lekplats är det förväntat att det finns MINST en pub där. Vi gick vilse en gång, var törstiga och det var över 30 grader, då uppenbarade sig en sån där hans och greta-pepparkaks-liknande pub mitt i ingenstans.


Nackdelar med att flytta till Prag från Sverige


Det här är det värsta vi vet med att bo i Prag:

- Inte många svenskar alls. Språket blir lidande för barnen eftersom de bara har en person (mig) att prata svenska med. Ambassaden har aktivitet men som är reserverat för diplomater och deras vänner. De har ett hemligt midsommarfirande som inte är till för allmänheten heller.
- Galningar på vägarna. Folk stannar inte alltid sina bilar när man går över gatan på övergångsställen, skulle uppskatta att hälften stannar och den andra hälften gör det inte. Några gasar på fast de ser det är små barn som ska över vägen.
- Hundbajs. Många hundägare här plockar inte upp efter deras hundar.
- Lite dyrare att flyga. Det är ofta dyrare att flyga från Prag än från grannländerna. Det var billigare för oss att flyga från Sverige förut. Vi är beredda att ta tåget till Bratislava, Krakow eller Berlin för att få billigare biljetter.
- Sura tanter på spårvagnarna kan säga åt dina barn om de är högljudda på ett sätt som bara östeuropeiska sura tanter kan göra.v

Kan man inte leva med detta ska man inte flytta till Prag. Men annars - välkommen och unna dig lite mer friheter!

Prazsky Hrad (Slottet) i förgrunden till en himmel i brand.

fredag 17 mars 2017

Airbnb-rabatt 350 kr

Om du inte har ett Airbnb-konto så kan du skaffa ett genom den här länken så får du 350 kr rabatt på din nästa bokning. Airbnb är ett fantastiskt alternativ till hotell, så här har vi mestadels bott under de 2 åren som vi har varit digitala nomader. Det är enkelt att boka, säkert (man får skydd både som värd eller gäst om något går snett) och man får alla bekvämligheter som man har i ett privat boende.

Discount code - about £31 on airbnb - by following this link
onsdag 15 mars 2017

Familjevänligt och fräscht boende i Prag - hyr våra lägenheter!

Den nyrenoverade fräscha lägenheten "Maniny" med två stora sovrum.

Vi har två lägenheter till uthyrning för kortvarig eller långvarig vistelse i Holesovice, som är ett bra område i Prag 10-15 minuter från centrum och med massor av saker att göra. Kolla in vår stora familje-guide för Holesovice här. Kolla vår matguide för Holesovice här. Se aktuella priser och tillgänglighet för Maniny och Brewery apartment.

Båda lägenheterna är nyrenoverade och inredda med worldschooling (att lära sig genom att resa) och barn i åtanke. Vi har levt som digitala nomader i 2 år och har då haft boenden främst som Airbnb och hotell. Vi har lärt oss något från varje vistelse och applicerat det när vi har designat dessa två lägenheter. De är helt nyrenoverade och i den ena har vi tom gjort en tunnel till barnen. Du kommer att hitta saker som du verkligen saknar som en resande familj såsom ett ordentligt fullt utrustat kök, leksaker, hängmattor eller hängstolar och riktigt snabbt internet. (200mb/s)

Lägenheten som vi kallar "Maniny" är alltid tillgänglig för uthyrning. Den kallas Maniny för den ligger alldeles vid spårvagnshållplatsen Maniny. Den är 85m2 stor och har två stora sovrum med plats att sova bekvämt för 4 vuxna(+ upp till 4 barn till). Vi la upp den på Airbnb för några dagar sedan och är redan fullbokade från 31:a mars-20:e juli. Det går bra att boka den innan och efter dessa datum. Prag är en idealisk plats att tillbringa sommarlovet på. Vi planerar ett särskilt program för sommaren med worldschooling-aktiviteter som är gratis eller till självkostnadspris. För juli och augusti finns det massor att göra. För barnen finns det saker som sommarläger, utflykter, tornering och olika festivaler. Förra sommaren var det hett här särskilt i juli fram tills mitten av September. Då passar det utmärkt att leta rätt på en badsjö eller en pool.

Den andra lägenheten (som vi bor i när vi är här) kallar vi " the brewery apartment" för den ligger vid det första stadsbryggeriet i Prag, som fortfarande serverar stans godaste öl. Här finns två sovrum med dubbelsäng, en "hus-säng" och en barnsäng. Det finns också en dubbelbäddsoffa och två hängstolar. Det finns en balkong, cyklar och sparkcyklar som man får använda. Nästa period som den är ledig är 5-26:e April. Vi vill hyra ut den hela denna period, eller göra en "house swap" i ett område där det inte finns björkpollen så hör av dig om du är intresserad av detta. Den kommer finnas tillgänglig under delar av sommaren också och då skulle vi gärna vilja göra en house swap med någon i Stockholmsområdet eller runt Göteborg 1-2 veckor. Det enda kravet är att det finns bra uppkoppling och plats för en familj på 4 personer.

På vår nya sida www.familyapartmentprague.com erbjuder vi bitcoin-rabatt och möjlighet att boka mer än en vecka utan airbnbs avgifter. Du kan boka där eller på Airbnb. Om du inte har ett konto hos Airbnb kan du registrera här och få en generös rabatt när du gör din första bokning.

Det fräscha köket på "The Brewery apartment".

måndag 27 februari 2017

Ät ute i den mysiga stadsdelen Holesovice i Prag - här är 25 tips


Efter att ha provat på att bo i olika delar av Prag, och efter att ha ätit ute rätt mycket har vi
kommit fram till att stadsdelen Holesovice erbjuder de bästa ställena att äta ut på för den lägsta prislappen i Prag. I början gjorde vi en del misstag och hamnade i turistfällorna i centrum. Alltför många dåliga erfarenheter som dåligt kött, feta såser, överkokta maträtter och oengagerad personal har gjort att vi förmodligen för all framtid kommer att försöka undvika att äta ute i turistområdena här.

Det finns självklart turistiska restauranger i centrala Prag som är riktigt bra men de kommer också med en betydligt dyrare prislapp. Att ha en familj med flera måltider att betala för varje gång vi går ut gör att de här ställena helt enkelt inte får utrymme i vår budget. Men det stoppar oss inte från att få ta del av fantastiska måltider ute på stan! Det är något som hör till vår vardag. Vi älskar god mat och att sitta på mysiga uteserveringar. Vi lagar ofta mat hemma med det där lilla extra men de där dagarna när vi inte orkar äter vi ofta ute.

Sedan vi hamnade i Holesovice har vi tittat på alternativen och har fått erfara att det verkligen finns ett fantastiskt utbud med prisvärda restauranger trots att det är så litet. Det är här i Holesovice som Pragborna själva går ut. Holesovice är lite grann som Södermalm är för Stockholmarna. Här var det slitet och sunkigt förut men nu har stadsdelen fått en riktig ansiktslyftning och det är här många kulturella aktiviteter finns. I Holesovice hittar bra kvalitet till lokala priser och dessutom undviker man de stora turisthorderna som finns här om somrarna. Det finns så många ställen att äta ute på i bara Holesovice att vi bara hunnit med en bråkdel av dem trots att vi har varit här i knappt 6 månader. Nästan alla ligger inom gångavstånd från våra två familje-lägenheter som vi hyr ut. Några av dem levererar hem eller erbjuder take away.


Så vilka som är bäst? Här kommer våra bästa råd för trevliga restauranger och caféer med prislappar från ca 30 kr-100 kr för en huvudrätt:

Foto: Benedict Banathy

Avion58

Det här är en restaurang i det gamla bryggeriet nära U Pruhonu. Det är en av våra närmaste restauranger vilket är tur för oss eftersom vi tycker att det är den bästa i Prag. När någon kommer på besök går vi alltid hit. Det gamla bryggeriet har högt i tak så det är kan låta bullrigt som en skolmatsal ungefär. De brygger sitt eget öl (vilket syns i öl-tankarna). På sommaren finns det en uteservering på gården där det också finns gott om plats för barn att springa runt på. Avion58 serverar mycket god tjeckisk och thailändsk mat. Allt vi har beställt har varit superläckert. Vi hoppas att vi aldrig kommer att behöva bli besvikna här. Den ofiltrerade amerikanska alen är vår absoluta favoritöl.Restaurace Pět Peněz

Det här är en av våra favoritrestauranger. Källaren är mysig men de har också en liten uteservering. Här finns stans bästa gulasch! Barnen gillar kycklingvingarna och hamburgarna. De har ofiltrerad Staropramen-öl som är så mycket godare än vanlig öl.

Avion Café

Detta lilla café ligger på hörnet av Komunardu-gatan där det finns gott om restauranger. Det är lugnt och mysigt. Här serveras god och billig frukost. Passar perfekt att jobba från. Internet funkar finfint och det finns många eluttag och småbord.

7 Tacos Steak and Grill

En mexikansk restaurang nära Ortonovo Namesti. Detta är en av våra barns favoriter. De har god mexikansk mat och även vissa tjeckiska alternativ i en trevlig miljö. Nachos är bäst enligt barnen.

Freshland

Det här är ett nytt café som serverar supernyttiga smoothies, soppor, sallader och annat. Bra när du behöver extra vitaminer. Ligger nära mataffären BILLA på kartan.

Čínské Bistro Fu Da

Det här är en liten kinesisk takeaway-restaurang som vi använder ganska ofta. De har mest wokrätter som är ok men sushin är bättre. Det är ett enkelt och billigt ställe att äta ute på för en familj då barnen oftast vill gå hit och beställa en bento. Ligger på Komunardu-gatan.

Holešovická Kozlovna

Ett bryggeri med restaurang som har en trevlig uteservering och en lekplats. Kundservice är tyvärr inte den bästa alltid, säkert eftersom de har många gäster och inte så mycket personal men maten och ölen och stämningen på uteservering är toppen. Lekplatsen är en riktig bonus också. Perfekt att gå hit med en större grupp vänner. Oxfilén är den bästa som vi har ätit ute. Barnen gillar kycklingvingar och kycklingsnitzel.

La Bottega Tusarova

En finare italiensk restaurang och delikatessen som erbjuder matlagningskurser också. Ganska dyrt men lunchmenyn är riktigt prisvärd.

Pivni Galerie

Inte en restaurang men förtjänar ett omnämnande eftersom det är ett mycket bra ölgalleri som min man verkligen gillar. Det finns ölprovning och många spännande ovanliga sorter - däribland en ölsort producerad av en tjeck med svensk och brittisk mamma och pappa! Den pratglada ägaren pratar gärna öl på engelska.

Phill's Corner

Ett trevligt hipster-café / frukost / lunch i brittisk stil som ligger på Komunardu-gatan. De har billiga och goda luncher. Mycket gott bröd och goda lemonader.

Phill's twenty7

Den här restaurangen har förmodligen samma ägare som den ovan eftersom den är i samma stuk med industrikänsla och modernt möblemang och det hänger rätt många hipsters här också. Våra barn älskar den engelska frukosten de serverar här. Lunchen är prisvärd och god. Det är lite som finare engelsk mat med tjeckisk twist. De har Gordon Ramsay-kokböcker på tjeckiska  på bokhyllan.

Kovadelni

En undangömd källar-restaurang som man inte skulle märka om det inte var för den stora ölreklamen nära spårvagnshållplatsen U Pruhonu. Här serveras billig god husmanskost för runt 30-40 svenska kronor vilket gör den till en av billigaste restaurangerna vi vet om. Finns bowling också.

Restaurang Baterka

Detta är en ganska stor tjeckisk pub som ligger på Delnicka-gatan. De har god och billig lunch. Populärt lunchställe bland de som jobbar här.

Čínské bistro - Delnicka

Det här är en liten kinesisk restaurang som ligger precis vid spårvagnshållplatsen Maniny och därmed mycket nära en av våra familje-bostäder som vi hyr ut. Mycket billig, snabb service och barnvänlig.

Paralelni Polis Bitcoin Coffee

Det här är ett av våra favoritkaféer i Prag. Det är unikt eftersom det är det enda stället (vad vi vet) där man enbart kan betala med bitcoin. Om du inte vet vad bitcoin är och vill lära dig om det så informerar personalen gärna. Det finns en växlingsautomat i lokalen. Det som är speciellt med Paralelni Polis förutom bitcoin är den fria kreativa miljön. Här finns tex en kreativ verkstad på bottenvåningen där man kan ta kurser för 3d-utskrift. Kaffet är bra. Tyvärr har de inte varm mat utan det är mest kakor och smörgåsar. Ett måste för den som gillar finurliga tekniska lösningar.ThanhTam Asia Food

Det här är en asiatisk restaurang som serverar utsökta vietnamesiska rätter samt sushi och lite wokat också. När vi hittade hit först åt vi här 3 dagar i rad för att maten var så god och billig. Ibland är det inte värt att lägga ner tiden på att laga när man kan få så här god mat så billigt. Ligger på Delnicka nära en av våra lägenheter.

Pivovar Marina

Pivovar Marina är precis vad det låter om man vet att det tjeckiska ordet för öl är "pivo". Det är ett bryggeri precis vid marinan i Holesovice. De har en stor ute-servering med utsikt över den vilket kan vara trevligt en ljummen sommarkväll.

Vietnamisk uteservering i Prag-marknaden

Det här lilla vietnamesiska stället ligger mitt i marknaden där det finns flera ställen att äta billigt på. De serverar den godaste Pho-soppan i Prag och rätter till mycket låga priser. Det finns bord och bänkar ute samt några sittplatser inne i byggnaden.Bhojan indisk restaurang

Den här indiska restaurangen är hel-vegetarisk. De serverar god mat till låga priser. Jag vågade mig på att beställa en Masala Dosa, en sydindisk pannkaksrätt som jag aldrig ätit utanför indien förut. Den var förvånansvärt god.

Burrito Loco

Detta är en mexikansk kedjerestaurang som serverar barnvänliga maträtter som tacos och nachos. Salladen är jättegod.

Capua italiensk restaurang

Här hittar du mycket god pizza och pasta i en trevlig miljö.

Bageterie Boulevard

Ett baguette-café med barnvänlig miljö som är ok att jobba från som digital nomad.

Cafe Dos Mundos

Ett häftigt café med gungor som man sitter på nära Kamenicka spårvagnshållplatsen. Riktigt gott kaffe.

Masala indisk restaurang

En indisk restaurang som levererar hem också. Riktigt god mat och generösa portioner.

Bistro Kavárna Oh La La

Ett litet fransk café som också har en trädgård på baksidan. Fin inredning och jättegoda frukostar här. Personalen är mycket trevlig.Vill du hyra någon av våra 2 familje-lägenheter så hittar du mer information HÄR